40% van datagroei door archivering

ClearSky Data heeft recent de uitkomsten van een enquête gehouden onder 500 IT decision makers online gezet. De meeste vragen gaan over DR, wat past bij de dienstverlening van het bedrijf.

Er zitten echter ook enkele vragen bij die een ander publiek zullen interesseren. Hoewel nergens de details worden weergegeven is het aannemelijk dat de enquête alleen is uitgezet bij Amerikaanse contacten. Die groep heeft te maken met andere wettelijke regels dan in de EU het geval is. Mogelijk is dat een verklaring waarom 63% aangeeft gebruik te maken van secondaire datacenters voor de opslag van data. Het volume van die data – en het gaat dan specifiek om archivering in lijn met retentie regels (dat klinkt naar wettelijke bewaarplichten) – neemt per jaar met 40% toe.

ClearSky Data gebruikt die uitkomsten om de eigen DRaaS propositie onder de aandacht te brengen. Het onderzoek is daarom ook sterk sturend op cloud. Dat laat onverlet dat het goed is een getal te zien voor de toename van archief of koude data.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*