AWS S3 Intelligent-Tiering – beter voor de klant en AWS

AWS heeft per vorige week een nieuwe storage optie. Als uitbreiding van de 4 S3 mogelijkheden is er nu Intelligent-Tiering. Dat is geen nieuwe storage categorie tussen koude en warme data. Het is een methode om geautomatiseerd te laten bepalen welk soort opslag op een gegeven moment het meest geschikt is.

De staande praktijk dat op voorhand wordt bepaald of er behoefte is aan warme, lauwe of koude dataopslag wordt ook bij de hyperscalers gebruikt. De klant maakt die keuze door het aanklikken van de desbetreffende optie in zijn panel. Daarbij zijn de verschillen tussen AWS, Azure en GCS gering. Het basis principe dat er drie hoofdcategorieën zijn is bij elk van deze grote en alle kleinere aanbieders leidend.

AWS heeft geconstateerd dat een gemaakte keuze niet altijd correct is. Er zijn situaties waarbij dat opeens voor korte of langere tijd intensiever wordt geraadpleegd dan vooraf was ingecalculeerd. Het omgekeerde komt ook voor. In beide gevallen is dat voor de klant ongemakkelijk, die moet het storage profiel aanpassen en bijhouden wanneer de oorspronkelijke situatie weer is bereikt.

Het is ergens opvallend te noemen dat nu pas een oplossing voor het verschuiven en bijhouden van data tussen storage categorieën beschikbaar komt. Het is een geautomatiseerd proces dat op basis van vooraf ingestelde parameters de beste keuze permanent bijhoudt. Het voordeel van deze toevoeging is tweeledig. Klanten die hiervan gebruik maken worden voor wat betreft de categorie keuze ontzorgd. AWS profiteert er ook van. Het bedrijf claimt dat er zo meer premium storage capaciteit beschikbaar komt en additionele investeringen zo voorkomen worden. Wat het daarmee eigenlijk aangeeft is dat gebruikers te makkelijk een de verkeerde storage categorie kiezen en daarvan gebruik blijven maken terwijl dat niet nodig is.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*