Barracuda ziet te weinig backups van SaaS data

1000 IT professionals hebben een enquête ingevuld die in opdracht van Barracuda is verstuurd. Die bevatte uiteraard vooral vragen over dataprotection policies, omdat Barracuda daar meerdere oplossingen voor heeft.

Barracuda claimt, met de onderzoeksresultaten in de hand, dat wereldwijd steeds meer aandacht wordt besteed aan backups en andere manieren data te beschermen. Dat is een positieve ontwikkeling. Inzoomend op het soort bestanden dat wordt gebackupped is het beeld echter minder positief. Dat databases backups verdienen wordt door 91% van de deelnemers onderschreven. Ze doen dat dan ook met enige regelmaat. Mail scoort met 68% al een stuk lager. Een verklaring daarvoor ontbreekt.

Een echt lage score ziet het bedrijf voor SaaS data. Slechts 16% van de deelnemers besteedt daar zelf aandacht aan. Waarschijnlijk gaat met er van uit dat het aan de SaaS dienst aanbieder is dit te regelen. Daarmee wordt, niet voor het eerst, aangetoond dat er een probleem is als het gaat om dataprotectie en de cloud. Men verwacht dat data van bijvoorbeeld cloud office applicaties door de aanbieder van de dienst worden beschermd middels backups. Inzicht in dat proces heeft men niet, sterker nog de meesten kunnen niet aangeven dat ooit getest te hebben. Er is dus geen sprake van in control zijn. Barracuda noemt het niet, maar bedrijven die zich in dit beeld herkennen voldoen mogelijk niet aan de AVG, om nog maar te zwijgen over andere wettelijke of sectorale regels waaraan ze gebonden kunnen zijn.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*