Cryptoware als businessbooster

Terugblikkend op 2018 valt op hoe vaak cryptoware en ransomware zijn genoemd in de persberichten van soft- en hardware vendoren. Hier is duidelijk sprake van maximaal inspelen op een trend en het aanpassen van het aanbod.

Voorkomen is beter dan genezen

Dat malware, in welke vorm dan ook, hinderlijk en zelfs gevaarlijk kan zijn is bekend. De kosten voor het opschonen van geïnfecteerde systemen of netwerken kunnen bijzonder hoog zijn. De kosten voor maatregelen om dat te voorkomen zijn wezenlijk lager.

In lijn met het gezegde voorkomen is beter dan genezen hebben alle vendoren van security software en hardware de laatste jaren hun boodschap aangepast. Het is nu niet alleen meer om een virus besmetting of opname in een botnet te voorkomen. De dienst of het product is ook in staat het onbruikbaar worden van de systemen te voorkomen.

Een bijzondere rol bij deze benadering spelen de vendoren van snapshot en back-up oplossingen. Zijn hebben ingezien dat het verhogen van de frequentie van snapshots of back-ups en die strikt gescheiden op te slaan de manier is om een geslaagde malware aanval te kunnen terugdraaien.

Daarmee is 1x per werkdag een snapshot maken vervangen voor 1x per uur (of zelfs nog minder). Dat proces kan geheel geautomatiseerd worden en biedt zo meer zekerheid zonder dat er extra tijd in gestoken moet worden. Een hele rits vendoren van A (Acronis) tot Z (Zerto) biedt deze oplossingen en heeft het stoffige imago van back-ups doen verdwijnen. Commercieel is dat een goede zet gebleken.

Data opslag

Waar betrekkelijk weinig bij stil wordt gestaan, is dat de toename van het aantal snapshots en back-ups betekent dat er meer data moet worden opgeslagen. Om het hoofd te kunnen bieden aan cryptoware besmettingen moet die data strikt gescheiden van de operaties worden opgeslagen. De betekenis van de 1,2,3 regel is daarmee vele bekender geworden.

Als er dus wordt gesproken over een jaarlijkse toename van de opslag met x%, weet dan dat het daarbij niet alleen om unieke nieuwe data gaat. Het aandeel van back-up en snapshot data neemt steeds verder toe. Van die toenemende storage behoefte profiteren de cloud storage aanbieders van en de vendoren van fysieke storage oplossingen. Dat aan de opslag van snapshots en back-ups andere eisen worden gesteld dan echte koude opslag levert hen weer de mogelijkheid het portfolio daarop aan te passen.

Vandaar de titel Cryptoware is een businessbooster.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*