Data in de cloud of uit de cloud?

Cumulus

De trend naar steeds meer data naar de cloud verplaatsen en applicaties als cloud dienst af te nemen gaat ongestoord door. Er is echter ook een andere en tegengestelde trend zichtbaar. Die valt minder op, maar verdient wel aandacht. Het gaat daarbij om het terug migreren van data uit de cloud.

Terug migreren

Wie hoort van terug migreren uit de cloud zal daarbij denken aan situaties waarbij de data te complex of te belangrijk is voor het opslaan in een – veelal – publieke cloud omgeving. De kosten kunnen mogelijk ook een rol spelen. Om concrete voorbeelden van die eerste twee te vinden moet goed worden gezocht. Het heroverwegen van cloud gebruik vanwege de kosten wordt vaker beschreven. In dat geval kan sprake zijn van het niet verder uitbouwen van de cloud aanwezigheid of het terug migreren.

Cases

Er is echter nog een reden waarom het aan de cloud toevertrouwen van data wordt gestopt. Als zodanig benoemde cases zijn amper te vinden maar ze zijn er wel. Ze worden op dit moment nog veelal gerangschikt in de categorie “te duur” of “de test resultaten voldeden niet aan de gestelde eisen”. In die twee groepen zitten cases van bedrijven die zich realiseren dat ze zo veel data genereren dat het verplaatsen naar de cloud als on going proces te realiseren is, maar de kans de data er ooit nog uit te halen steeds kleiner wordt.

Omslagpunt

Er zijn omslagpunten te berekenen waarbij het te lang duurt of te kostbaar wordt alle data nog uit de cloud te halen, om bijvoorbeeld bij een concurrerende aanbieder onder te brengen. De perceptie dat met glasvezel snelheid en volume geen rol meer spelen is namelijk onjuist. Het is (los van de kosten) nog steeds zo dat er veel tijd nodig is om datalakes te verplaatsen, helemaal als het beoogde traject niet over de hele lengte de gehoopte snelheden biedt.

De customer lock-in slaat dan hard toe en voor met name grote bedrijven (die toevallig ook nog eens veel data genereren) kan dat als een onaanvaardbaar groot risico zijn. Het is dan niet alleen de techniek, het zijn ook de compliance, risk en legal afdelingen die bekend horen te zijn met deze omslagpunten en daar rekening mee houdern.

Het resultaat is overigens niet dat cloud als geheel ongewenst wordt verklaard. Het is een van de reden waarom het bouwen van eigen clouds voor met name data storage toeneemt.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*