DRAM productie zit in de knel – en dat is niet goed

DRAM is een van de belangrijkste basis componenten voor de IT sector. Zonder geheugen kunnen smartphones, servers en ook storage systemen niet werken. DRAM is daarbij niet alleen een component, het is ook een graadmeter voor de staat van de IT productie. En op dit moment staan daar de signalen op oranje.

Het is zoals vaker Trendforce dat deze keer met het nieuwe onheil komt. Na dat de Taiwanezen al eerder de markt hadden gewezen op forse prijsdelingen tot in het komend kwartaal zien ze nu een andere ontwikkeling.

De betekenis van wat ze zien mag niet worden onderschat. Het is voor het eerst dat contracten voor DRAM afname worden vastgelegd op een maand. In de IT productie zijn kortlopende contracten niet ongewoon, maar drie maanden geldt als een ondergrens. Dat stelt de fabrikanten van systemen in staat snel genoeg in te spelen op nieuwe technische ontwikkelingen, zonder daarbij de productie te veel op te delen in verschillende (sub) series.

De nood in de markt is op dit moment schijnbaar zo hoog dat partijen die vaste regel loslaten. Fabrikanten en afnemers kijken nu naar 30 dagen contracten. Dat moet twee dingen betekenen. Ten eerste dat er te weinig vraag is van producenten. Of dat komt door te grote voorraden die ze hebben aangelegd of het wegbreken van vraag van hun klanten zijn subvragen. Het tweede is dat producenten van DRAM in de knel moeten zitten. De voorraden waarmee zij zitten zijn zo hoog dat ze radicale oplossingen zoeken om schoon schip te maken. Dat vindt zijn weerslag in de prijzen. Dit kwartaal wordt nu al een prijsdaling van 25%-30% voor mogelijk gehouden.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*