Google vs AWS als het om ijskoude opslag gaat.

AWS heeft met “Glacier Deep Archive” een vorm van dataopslag in de markt gezet die zo gunstig geprijsd is dat het goed kan concurreren met tape. Google heeft nu de handschoen opgepakt en komt met “Cloud Archive”, dat dezelfde doelgroep moet aanspreken.

De ijskoude opslag van AWS heeft onvermijdelijk een complexe tariefopbouw. Storage zelf kost $0,0099 per GB/Maand. Het ophalen van data kost $0,02/GB en als er bulk data wordt opgehaald kost dat $0,0025/GB. Partijen die overwegen van deze dienst gebruik te maken moeten dus vooraf goed weten hoe vaak data wordt weggeschreven en wanneer deze weer – en op welke schaal – geraadpleegd wordt. Zeker bij het frequenter opvragen van klein hoeveelheden data kan dit aanbod duurder uitvallen de alternatieven. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat het opvragen van de data tijd vergt. Als reguliere “retrieval time” vermeldt AWS “within 12 hours” – in het geval van bulk is dat zelfs “within 48 hours”.

Voor Google is het betrekkelijk eenvoudig een alternatief te lanceren dat niet zozeer door de prijs, als wel door de voorwaarden de groep tapegebruikers moet overhalen. $0,0012 per GB/Maand is duurder dan AWS, maar de lange “retrieval times” ontbreken. Google spreekt van “immediate, low latency”. Vanzelfsprekend kan deze dienst met de bestaande API’s voor de andere storage diensten worden aangesproken en het integreren van deze ijskoude variant met anderen zou kinderspel moeten zijn.

De dienst is nog niet operationeel, dus belangrijke details ontbreken nog. Het is wel duidelijk dat het bij storage niet alleen gaat om een zo laag mogelijke prijs. Er gaat meer geconcurreerd worden op de andere eigenschappen van het aanbod.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*