NetApp Q3 cijfers

Voor NetApp eindigde het derde kwartaal op 27 januari. De cijfers die het vorige week presenteerde zijn de beurs en delen van de pers goed bevallen, het aandeel verliet de beursvloer de 16e met een plus van 4%. De reden daarvoor is dat de omzet iets hoger was dan een jaar geleden (1%) en dat met name de all flash oplossingen van het overgenomen SolidFire op veel marktbelangstelling kunnen rekenen.

Kijkend naar de drie kwartalen is het beeld wat anders. Dan is er sprake van een omzetdaling van 3% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat duidt erop dat er nog steeds een hoop werk te verrichten is om het bedrijf van conventionele storage te laten opschuiven naar nog meer AFA. Een ander punt dat de aandacht verdient is de marge. Het is onder andere hier aangestipt: een daling van de marge zou een indicatie kunnen zijn dat er meer korting gegeven is het afgelopen kwartaal dan voorheen. In die zelfde post staat ook de kritische kanttekening dat het bedrijf wel erg hard heeft gesneden in R&D en sales. Of dat niet een korte termijn succes blijkt te zijn zullen de Q4 cijfers gaan aantonen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*