Q2 resultaten van Netapp

Op 18 november maakte Netapp de Q2 resultaten bekend. De omzet nam op kwartaalbasis met 8% toe, maar in vergelijking met het vorig jaar is er sprake van een afname met 9%. Het bedrijf verwacht dat over het hele jaar de omzet tot 5% lager kan uitvallen in vergelijking met het voorgaande jaar. In dat opzicht zijn de vooruitzichten niet goed.

Verklaring is ook hier weer dat de markt voor conventionele storage oplossingen sterk verandert. Netapp heeft inmiddels wel een aantal flash oplossingen. Daar worden ook goede resultaten mee behaald (+445% Y-toY), maar het is nog te gering om de neergang van de traditionele Netapp producten te compenseren. Verder is de all flash markt zwaar bevochten.

Ontap 7, het eigen OS, kende eveneens mindere cijfers. Het aantal FAS units waarop dit OS aanwezig is nam op jaarbasis met 65% af. Hier is duidelijk zichtbaar dat de markt niet langer bereid is closed software te accepteren.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*