Servermarkt in de min – maar niet iedereen verliest

De melding van IDC, dat de servermarkt voor het eerste in drie jaar is gedaald, heeft voor ophef gezorgd. De verklaring die IDC geeft is nog niet overal doorgedrongen. Dat onderzoek van Trendforce de conclusies op hoofdlijnen onderstreept zal als het goed is ook nog voor de nodige onrust zorgen.

Marktbreed

Wie de verschillende berichten doorscrollt, die naar aanleiding van de IDC melding zijn verschenen komt tot de conclusie dat de omzet over de volle breedte is gekrompen. High End servers hebben de grootste teruggang laten zien, maar de rest van de markt krimpt ook.

Invalshoek

Wie het persbericht van Trendforce erbij haalt ziet dat daar ander jargon wordt gebruikt. In de IDC melding (en de publicaties die daarnaar linken) worden de bekende fabrikanten genoemd. Trendforce legt veel meer de nadruk op ODM en OEM. Dat levert een andere invalshoek, die te verklaren is omdat Trendforce in een ander deel van de markt actief is.

De andere invalshoek van Trendforce helpt ook te begrijpen dat er meer aan de hand is dan een krimp van de omzet. Minstens zo belangrijk is het te begrijpen dat er verschuivingen in de markt zijn.

Verschuivingen

De verschuivingen betreffen landen, of regio’s en soorten hardware. Het eerste komt in de uitgebreidere IDC rapportages aan de orde, maar niet zo duidelijk in de melding van 4 september. De rode draad is dat de VRC de afgelopen jaren een groot, maar niet geheel bekend, deel van de serverproductie geeft geconsumeerd. Dat leidde tot productiegroei.

Omdat ook elders in de wereld datacenters moesten worden gevuld en op enterprise, MKB niveau nieuwe hardware nodig was, was de groei nadrukkelijk niet beperkt tot China.

Enterprises en MKB in het Westen zijn inmiddels voor een redelijk deel overgestapt op clouddiensten. Uit die hoek stijgt de vraag naar nieuwe krachtige servers niet meer. De datacenters (vooral de hyperscalers) in die regio’s hebben na een groeisprint een stapje teruggedaan. Het aantal datacenters dat wordt opgedoekt kan inmiddels ook niet meer worden genegeerd.

Bovenstaande heeft niet in een kwartaal plaatsgevonden. De eerste indicaties van afvlakking van de groei op de servermarkt zijn al meer dan twee jaar oud. Het punt is dat er nu op mondiaal niveau geen compensatie meer omdat overal sprake is van afvlakking of zelfs krimp.

ODM OEM OCP

Uiteraard moet op deze plek gewezen worden op de drie afkortingen ODM, OEM en OCP. Trendforce heeft een tabel die ook aangeeft waarom die begrippen zo belangrijk zijn. De merken lijden het meest, de ODM’s zijn op dit moment de winnaars. Waarom dat zo is wordt duidelijk door te kijken naar de betekenis en impact van de O in OCP.

Share

Comments are closed.