Storage onderzoek

De website EnterpriseStorageForum heeft recent een online onderzoek uitgevoerd onder de lezers. Met 374 respondenten is het aantal reacties niet extreem hoog, maar het zou genoeg moeten zijn om trends zichtbaar te maken. De onderzoekers komen tot 5 ontwikkelingen.

De vijf trends of ontwikkelingen zijn deels voorspelbaar, maar zijn nu onderbouwd door de cijfers.

  • Een nek aan nek race tussen performance en kosten
  • Storage headcount neemt niet toe
  • Hyperconverged wordt beperkt ingezet
  • Flash is booming, maar spinning disks blijven leading
  • Cloud storage is booming, maar de kosten verdienen aandacht.

Een goede vraag uit het onderzoek is “Wat is de grootste uitdaging bij de huidige storage infra”. De antwoorden maken inzichtelijk waar de mogelijk bottlenecks zitten en hoe groot de risico’s worden ingeschat. Het gebrek aan storage en de ouderdom van de systemen scoren met elk 17 of 18% daar de hoogste score. Dat is bemoedigend, omdat daaruit af te leiden valt dat met de situatie onder controle heeft. Vendoren en consultants zullen deze lage scores eerder aangrijpen om aan te geven dat de situatie verkeerd wordt ingeschat.

Omdat het onderzoek waarschijnlijk alleen tot Amerikaanse reacties heeft geleid zijn de bevindingen niet direct vertaalbaar naar de Nederlandse markt. De verdeling naar bedrijfsgrootte is interessant omdat 33% van de respondenten werkzaam is bij bedrijven met minder dan 100 werknemers, 27% bij bedrijven tot 1000 medewerkers en 39% bij enterprises en overheden. Dat is een procentuele indeling die redelijk overeenkomt met wat een Nederlands onderzoek ook zou willen laten zien.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*