ExaGrid Q1 groei – dezelfde verklaring als vorige keren

ExaGrid levert “intelligent hyperconverged storage” voor backups met data dedubplicate, een landing zone en schale-out architectuur. Daarmee claimt het succesvol te zijn. De cijfers van Q1-2019 zouden dat wederom aantonen. Punt van de melding is dat ExaGrid geen concrete cijfers geeft. Het bedrijf is niet beursgenoteerd dus de verplichting de markt transparant en objectief te informeren ontbreekt. Het gevolg daarvan is dat het persbericht volstaat met loze kreten (“record bookings”) en het lastig is concreet Continue Reading →

HP Enterprise laat groei zien, maar die zou niet kloppen

Het op 30 april geëindigde 2e kwartaal voor HP Enterprise is voor de organisatie aanleiding geweest de aandeelhouders cijfers te presenteren. Op het eerste gezicht lijken die in lijn met de markt. Een kleine groei van 2% op jaarbasis, een grotere seizoensgerelateerde daling op kwartaalbasis (-7%) zouden moeten illustreren dat de organisatie niet slechter presteert dan de concurrentie. Door een aantal journalisten is echter opgemerkt dat de cijfers van het eerste kwartaal zonder verdere uitleg Continue Reading →

De groei gemeten in “annual billings”

Binnen met name de storage sector worden sterk uiteenlopende modellen gehanteerd om het eigen succes te illustreren. Waar voor traditionele bedrijven begrippen als omzet en winst nog steeds key zijn, is bij start-ups in het algemeen en die met focus op storage in het bijzonder, de regel dat soort begrippen nadrukkelijk niet te hanteren. Dat maakt het lastig te doorgronden of bedrijf A het beter doet dan B en dat is natuurlijk ook gewoon de Continue Reading →