VMware en AWS pleiten voor minder eigen datacenters

De samenwerking tussen VMware en AWS wordt steeds verder ingevuld. Dat is op AWS re:invent duidelijker geworden, maar ook al daarvoor is er het nodige over gepubliceerd.

Een van de meer opvallende ontwikkelingen daarbij is dat VMware AWS omgevingen beschouwt als geschikt voor DR toepassingen. Omdat AWS als publieke cloud omgeving wordt gepositioneerd en gepercipieerd is dat een opmerkelijke stap. De eisen die aan DR locaties worden gesteld – zeker door grotere ondernemingen – zijn daarmee namelijk in de regel onverenigbaar.

VMware Site Recovery, een al langer bestaande oplossing, is aangepast zodat naast on-premise of externe datacenters nu ook AWS als bestemming kan worden opgegeven. Ook de vervolgstap is al gemaakt. Mocht een incident zich voordoen dan kan vanuit de VMware cloud in AWS worden doorgewerkt. Normaal wordt bij een failover scenario uitgegaan van het aanroepen van de workloads en applicaties vanuit een ander datacenter. Het kan nu dus ook vanuit de cloud.

Verdere features van de dienst, zoals simpele bediening en korte TTP krijgen in de persberichten de nodige aandacht. Dat zijn meer bijkomstigheden. De echte boodschap is dat uiteindelijk de noodzaak tot het aanhouden van een tweede of zelfs derde fysieke datacenter locatie voor veel bedrijven die DR serieus nemen kan komen te vervallen. Dat is althans wat beide partijen voor ogen hebben. Of die vlieger opgaat en of er al grotere ondernemingen zijn deze oproep volgen is onbekend. Een te grote afhankelijkheid van AWS is immers ook niet vrij van continuiteitsrisico’s en dat zal zeker een rol spelen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*