Western Digital en Toshiba komen ook met QLC

Zoals eerder deze week aangestipt heeft Intel op 19 juli bekend gemaakt met een QLC product te komen. Die dag, zelfs eerder, maakten ook Western Digital en Toshiba bekend QLC te gaan inzetten.

QLC (Quad Level Cell) staat duidelijk hoog op de marketing en communicatie agenda van de storage vendors. Waar Intel het had over “producing” maakt Western Digital gewag van “samples in de markt zetten”, wat weer volgt op een melding uit mei dat bestaande “retail customers” beleverd worden. Dat zou volgens onder andere Anandtech betekenen dat via het merk SanDisk de QLC zal verschijnen.

De Western Digital producten komen uit een fabriek die wordt gedeeld met Toshiba. Het is dus niet verwonderlijk dat ook die is gekomen met de melding dat QLC. Toshiba lijkt echter minder ver te zijn met de uitrol, want het spreekt over “development of a prototype sample”.

Een verklaring voor het verschil tussen de twee berichten wordt niet gegeven. Aangezien het om een fabriek gaat is het weinig logisch dat er een dergelijke groot verschil in volwassenheid van het product kan gaan. Mogelijk dat Western Digital meer ressources heeft gealloceerd op als eerste op grote schaal te kunnen leveren via meerdere brands. Dat zal overigens niet dit jaar zijn. Waar de twee partners wel dezelfde boodschap uitdragen is namelijk de verwachte datum van massa productie, dat wordt begin 2019.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*