Zadara claimt 100% uptime voor virtual private storage arrays via AWS

Per deze maand biedt Zadara via de AWS marketplace VPSAs (Virtual Private Storage Arrays) aan. VPSA is niet nieuw, Zadara is het evenmin. Wat wel opvalt aan het aanbod is dat er een 100% uptime wordt gegarandeerd.

Over een 100% uptime wordt door aanbieders zelden gecommuniceerd. In de regel volstaat men met +99,999%, waarbij de strijd tussen partijen lijkt te gaan over de vierde of vijfde nul achter de komma. Zadara komt dus wel met een 100%, maar verwijst daarvoor wel direct naar de legal disclaimer. In lijn met wat al eerder is vastgesteld is ook nu weer sprake van een scope die in het voordeel van de aanbieder en niet van de afnemer is.

Daarbij is de VPSA dienst zelf interessant. Dat Zadara deze aanbied via de AWS marketplace geeft aan welk type klant met wil bereiken. Het zijn de grote storage verbruikers die men wil bewegen naast AWS ook deze dienst te gaan afnemen (“any capacity desired, with volume sizes up to 288 terabytes“). Complementair is het begrip dat men daarvoor hanteert. Het zou ook gaan om eigen hardware die in datacenterruimtes staan aangrenzend aan die van AWS. Die term laat ruimte voor speculatie. Fysiek gescheiden ruimtes zijn noodzakelijk voor situaties waar data ook echt gescheiden moet worden opgeslagen. Tegelijk prijst Zadara de hoogwaardige connectiviteit tussen de locaties.

Het omschrijving van het aanbod laat vragen onbeantwoord. Dat lijkt onvermijdelijk omdat Zadara de balans moet vinden tussen samenwerking met AWS en daar afstand van houden. Of een auditor deze constructie zal opvatten als twee gescheiden omgevingen moet nog maar blijken. In de documentatie ontbreekt elke verwijzing daarnaar, terwijl de beoogde doelgroep daar wel mee te maken heeft.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*