2019 het jaar van de All Flash Arrays AFA’s – alweer?

The Register wijst naar onderzoek van IHS Markit over de markt voor storage arrays, waaronder AFA’s. IHS komt schijnbaar met de voorspelling dat de omzet van All Flash Arrays (AFA’s) dit jaar die van hybride en conventionele arrays zal overtreffen.

Een dergelijk verhaal is niet nieuw. Al meerdere jaren wordt exact dit over AFA’s voorspeld. Waarom het dit jaar wel zou kunnen uitkomen is omdat de prijzen voor de belangrijkste componenten (SSDs) voor AFA’s fors zijn gedaald. De prijzen voor DRAM zijn dat ook, maar dat is ook in ander arrays nodig. De prijsdalingen zorgen er vooral voor dat de toegevoegde waarde van hybride arrays verkleint. Die producten zullen volgens IHS Markit dan ook tot 30% minder verkocht gaan worden.

Omzet is niet aantallen

Dat laatste is een van de belangrijkste punten in de melding. Als AFA’s dit jaar groter worden dan de andere soorten arrays is dat nog steeds gebaseerd op de omzet van de leveranciers. Gerekend naar aantallen appliances en capaciteit blijfven arrays met spinning discs nog wel even de dienst uitmaken.

Het andere belangrijke punt waar zowel IHS Markit als The Reg op wijzen is de afkoelende markt. In Q4 2018 zou er geen omzetgroei zijn geweest, wat schijnbaar voor tijdelijke aard zou zijn. Beiden geven echter niet aan of de omzetstagnatie komt door lagere verkoopprijzen, waardoor het aantal verscheepte appliances nog steeds hoger kan zijn geweest of dat het uitsluitend betrekking heeft op gelijke aantallen verscheepte appliances. Het is trouwens jammer dat er geen online versie van het onderzoek te vinden is. Zelfs een persbericht ontbreekt.

Share