AFA categorisering zinvol?

      Comments Off on AFA categorisering zinvol?

In een langer artikel op Storagenewsletter wordt een lans gebroken voor de categorisering van all flash systemen. Een indeling in 5 of 6 groepen zou vraag- en aanbodzijde helpen. Dat is de strekking van het artikel.

Het artikel is van de externe advies organisatie DCIG afkomstig, dat het onderwerp ook op de eigen website aandacht geeft. De reden wordt duidelijk aangegeven, men is voornemens een buyer’s guide over AFA uit te brengen. Dan is een categorisering een handig hulpmiddel de opsommingen overzichtelijker te laten zijn.

Voordeel van indeling

Los van dat duidelijke eigen belang is de idee niet eens zo raar. De markt voor zowel goederen en diensten wordt al sinds dag en jaar ingedeeld op basis van categorieën, klantsegmenten en doelgroepen. Dat heeft er toe geleid dat in het dagelijkse leven de meesten weten waar ze wat kunnen kopen, omdat leveranciers zich ook duidelijk op bepaalde groepen richten.

IT de uitzondering

Er is echter een sector die zich daar niet aan lijkt te houden. Dat is de IT sector. Alles dat te maken heeft met internet en IT heeft een opvallende eigenschap. De klassieke indeling zakelijk – consument (inclusief de tussenlagen) gaat er namelijk niet op. Cloud storage is een daar een goed voorbeeld van. Dat type dienstverlening is pas door het bedrijfsleven omarmd toen de via consumenten doordrong tot op de werkvloer. Internetsnelheden idem: de snelheden die consumenten thuis genieten bepalen ondertussen wat op de werkvloer voor acceptabel wordt gehouden.

Daarom is een AFA categorisering maar beperkt zinvol. Het zal zonder meer helpen het aanbod iets duidelijker te positioneren. Het is echter een illusie te geloven dat de indeling kopers (en verkopers!) zal weerhouden keuzes te maken, die onlogisch of te optimistisch overkomen. AFA leveranciers zullen daarom categorisering inzetten als vrijblijvend richtsnoer, niet meer en niet minder.

Share