AWS-snowball

AWS richt pijlen wederom op tape

Voor cloudprovider AWS is elke organisatie die tape gebruikt een potentiële klant. Tape archieven naar de cloud overzetten is de optimale customer lock-in. Dat is ook een reden waarom die groep de boot afhoudt.

Snowball voor migraties

In de strijd om de tape-klant heeft AWS recent een nieuwe versie van de Snowball gelanceerd. Een koffer vol met storage capaciteit om data fysiek te kunnen verhuizen (zie ook). De Snowball heet de oplossing te zijn voor gebieden met slechte infra. Daar duur het versturen van data van on-premise naar een datacenter of cloud te lang.

De Snowball wordt lokaal aan de IT gekoppeld en maakt een kopie van alle data. Per koerier wordt de koffer naar een datacenter gereden. Daar wordt de data dan naar de AWS omgeving gebracht. Bij de eerste versies van de koffer ging het uitsluitend om migraties van on-premise naar de cloud.

Snowball voor archieven

Nu wil AWS archief data op die manier naar de eigen cloud overhevelen. Daarbij hoort de vraag voor welke sectoren dat een logisch alternatief is. Wie zijn data archiveert doet dat waarschijnlijk op grond van een wettelijke plicht en/of compliance.

Zeer waarschijnlijk staat goed omschreven waaraan de omgeving heeft te voldoen waar het archief zich bevindt. Of een datacenterregio van AWS direct aan al die eisen kan voldoen valt te betwijfelen.

Bedoeling van een archief is ook dat de data zeer lang kan worden bewaard zonder te worden aangeraakt. Tape kan 30+ jaren zonder problemen worden opgeslagen. Een HDD niet. Dat betekent dat de data over een periode van stel 30 jaar vaker moet worden gecontroleerd en ook weer naar andere dragers moet worden geschreven. De integriteit van de archieven is daarmee niet zomaar gegarandeerd.

Dus alleen op hierom moeten vraagtekens worden gezet bij het AWS offensief richting gebruikers van tape.

Los daarvan zijn er nog de kosten. AWS rekent fors voor het dataverkeer vanaf het eigen platform. Dat is een manier om de lock-in in stand te houden. Nu is het sowieso niet de bedoeling dat echt koude opslag regelmatig moet worden geraadpleegd, maar deze variabele is wel erg tricky. AWS kan en zal die veel vaker wijzigen. De kosten van het huren van fysieke archiefruimte zijn veel voorspelbaarder en voor langere tijd vast te leggen.

Welk voordeel heeft AWS?

Wat is nou het voordeel van AWS cloud in plaats van een fysiek extern archief voor tape? Voor de EU markt en gereguleerde sectoren is dat voordeel er waarschijnlijk niet. Zelfs als AWS intern weer teruggrijpt op tape voor de extreem lange termijn opslag is dit offensief voor deze contreien oninteressant.

Share