idc logo

Bij External Storage speelt meer dan de Q1-2021 omzetplus die IDC ziet

idc logoDe afgelopen dagen is door veel tech titels geschreven over de Q1-2021 IDC cijfers voor external storage. Dit heeft vooral te maken met de omzetgroei bij dit soort storage oplossingen. Er is echter meer te halen uit de cijfers. Dat valt vooral op als wordt ingezoomd op gebruikersgroepen en type storage.

Geringe omzetgroei

Na een vol jaar zag IDC voor het eerst weer meer omzet bij external storage voor enterprise omgevingen. De groei was met 1,7 procent echter zeer gering. Over die groei moet ook nog worden opgemerkt dat de omzet over Q1-2021 nog steeds onder die van Q1-2019 ligt. Een zwaluw maakt nog geen zomer.

Waarom de behaalde omzet nog steeds lager is verdient aandacht. Logisch is dat de voorgaande omzetdalingen te groot waren om met een kwartaalstijging gecompenseerd te worden. Maar er is meer aan de hand. Bij flash systemen was er ook het afgelopen kwartaal sprake van een omzetdaling (-3,3 procent). De groei zit dus bij storage gebaseerd op conventionele harde schijven met platters. HDD en niet SSD dus. Daarover valt ui de IDC cijfers ook te halen dat de grootste klanten hiervoor de hyperscalers zijn. Zij zouden goed zijn voor ruim 84 procent van de omzet.

Wat is enterprise?

Meer dan ooit kunnen er dus vraagtekens worden gezet bij de indeling die IDC hanteert. External Storage Enterprise is gewoon een te brede noemer voor te verschillende gebruikersprofielen. Dat is extra aan de orde, omdat schijnbaar de hyperscalers hier een dominante rol vervullen.

Die rol komt overigens niet goed naar voren. De standaard overzichten noemen namelijk maar de eerste vijf of tien leveranciers. Hyperscalers kiezen om begrijpelijke redenen vaak voor eigen oplossingen. De producten daarvan zitten deels in de top5 of top 10, maar ook in de groep “rest of the market”. Die “restgroep” is daarbij goed voor er dan 30 procent van de omzet. Bij de standaardrapportages blijft dat onderbelicht.

Als IDC de markt echt inzichtelijk wil maken zou het dus af moeten stappen van de definitie voor Enterprise Storage.

Capaciteit versus prijs

In de cijfers zit nog een belangrijk detail verwerkt dat grote impact heeft. De flashomzet is gedaald, dus die van HDD systemen is toegenomen. Als naar de verscheepte capaciteiten wordt gekeken s daar sprake van een veel grotere plus.

De suggestie die elders is gedaan dat “enterprises” capaciteit belangrijker vinden dan snelheid klinkt logisch. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de prijs. Een SSD blijft een hogere prijs per TB houden dan een HDD. In de cijfers van IDC zit dus (wederom) het bewijs verstopt dat de stelling over het afkalvend belang van HDDs niet klopt.

Bij External Storage is dus eigenlijk veel meer aan de hand dan de omzetplus in Q1-2021 die bij IDC centraal staat.

Share