China 2025: planning en realiteit eigen IC productie

Vlag-VRCDe machtshebbers van China vinden dat tegen 2025 een groot deel van de IC onderdelen uit eigen productie moet komen. Het doel van 70 procent is geformuleerd nog voor de handelsoorlog met de VS losbarstte. Begin 2021 loopt Beijing fors achter op de planning.

Autarkie voor IC productie

Het streven minder afhankelijk te zijn van het buitenland is geen nieuwe ontwikkeling. China is niet het enige land dat daar aandacht aan besteed. Het weet ook, net als bijvoorbeeld de EU, dat daar een balans gevonden moet worden. Volledige autarkie, dus onafhankelijk zijn van het buitenland, is zelden mogelijk. Het schaadt ook de belangen van de internationale handel.

IC productie wordt inmiddels meer gezien als iets dat het nationale belang dient. Eigen IC productie is dan even relevant als een eigen luchtvaartmaatschappij of defensie producenten.

De vergelijking met defensie is hier met opzet gemaakt. Voor de VRC wil voorkomen dat het buitenland het land bij IC onderdelen in de wurggreep kan nemen.

Vlotte start – met de pr

Direct na het bekendmaken van de 2025 doelstelling kende de pr van de overheid en bedrijven  een vlotte start. Met enige verbazing zag de buitenwacht dat sommige bedrijven al verder waren dan voor mogelijk was gehouden. Ook de enorme investeringen vielen op.

Inmiddels zijn ook de eerste dummy en bèta chips van de band gerold. Wat er daadwerkelijk productierijp is blijft duister. Het is duidelijk niet in het belang van de VRC open kaart te spelen. In ieder geval moet de indruk gewekt worden dat men vorderingen maakt

Status 2021

Eind 2020 is al vastgesteld dat achter de pr façade niet alles naar wens ging. Een van de grootste conglomeraten voor Chinese chips blijkt niet in staat de kredieten op tijd af te lossen. Dat was het eerste verifieerbare probleem.

Maar daar staat tegenover dat inmiddels op Chinese websites ook echt geheugen en storage van makkelijk te verkrijgen is. Dat geldt overigens ook voor de eerste CPU’s. Deze producten zijn nog niet state-of-the-art. Het laat wel zien dat het land vorderingen maakt.

De producten die er nu zijn passen bij het beeld van een sector waar veel middelen beschikbaar zijn. Dat de eerste producten tegen zeer scherpe prijzen worden aangeboden heeft twee oorzaken. Ten eerste is de verkoopprijs totaal niet relevant voor het gehele plaatje. Het gaat nu vooral om het onder de knie krijgen van processen. Tweede punt is de zeer lage prijs. Die is een waarschuwing voor wat het buitenland te wachten staat. China kan zichzelf voorzien en de buitenlandse producten door agressieve prijzen van de binnenlandse markt weren.

Zover is de VRC duidelijk nog niet. IC Insights schat namelijk in dat tegen 2025 China slechts voor 19,4 procent in de eigen vraag kan voorzien. Dat ligt dus heel ver af van de 70 procent doelstelling. Let wel: de percentages zijn gebaseerd op omzetten uitgedrukt in US Dollar. Het is niet de beste eenheid om de puur binnenlandse vraag van de VRC in kaart te brengen.

Share