Lto-4x tape

Cloud archiving vooralsnog niet per definitie een goedkoper alternatief voor tape

Lto-4x tapeTenminste zes jaar wordt geopperd dat de opslag van koude data in de cloud goedkoper kan zijn dan tape. In die tijd zijn de prijzen voor cloud archiving diensten verder gedaald. De onderbouwing van die aanname is daarbij niet duidelijker of overtuigender geworden.

Verschillen en overeenkomsten

Dat de aanbieders van cloud storage verder kijken dan warme data is logisch. Gerekend naar omvang is koude data immers een omvangrijke en lucratieve markt. Die koude data, ook wel archiving data genoemd, wordt door uiteenlopende sectoren en bedrijven gecreëerd. De verschillen tussen bedrijven mag groot zijn, de eisen die ze aan koude data stellen toont just veel overeenkomsten.

Twee redenen

Het aanhouden van koude data gebeurt vooral om twee redenen. De data vertegenwoordigt een bepaalde waarde en/of het is verplicht. In het eerste geval valt te denken aan data die heeft geleid tot een procedure of recept. Die data is zelden meer nodig, want het eind resultaat wordt als lawe of warme data ingezet.

Data die verplicht moet worden bewaard voor een zeer lange periode kent elke ondernemer. In elk land stelt de fiscus eisen. Sectoren die zijn gereguleerd hebben ook met lange bewaartermijnen rekening te houden.

Lucratief

Bedrijven die data lang moeten bewaren zijn een lucratieve doelgroep voor de aanbieders van cloud archiving diensten. Het verhaal dat Capex wordt vervangen door Opex gaat ook hier op. Het zou in goed aarde moeten vallen omdat de noodzaak eigen hardware aan te schaffen vervalt als men overstapt van tape naar cloud. Dat geldt ook voor het zelf onderhouden.

Daarnaast is er nog een reden waarom cloud aanbieders archiving aanbieden. Hoe vollediger het portfolio des te groter de customer lock-in. Wie eenmaal zijn warme, lauwe en koude data bij een hyperscaler of cloudprovider heeft ondergebracht kan niet snel meer weg.

Calculatie tape vs cloud

Bovenstaande geeft aan waarom het aantrekkelijk is voor de aanbieders van koude cloud opslag overtuigende calculaties te verstrekken. Rekensommen en vergelijkingen waaruit blijkt dat tape duurder is dan de cloud zijn makkelijk te vinden. Of elke calculatie klopt is een ander verhaal.

In 2014 werd al geschreven dat reële kosten van AWS Glacier cloud minder aantrekkelijk maken dan tape. Sindsdien heeft AWS de prijzen meermaals verlaagd en het aanbod verder uitgebreid. Medio 2019 bleek volgens de MC afdeling van HPE dat tape nog steeds goedkoper is dan cloud. In de tussenliggende jaren zijn vergelijkbare calculaties die haaks staan op wat AWS stelt vaker voorbij gekomen.

Waar zit het verschil?

Belangrijk is te weten dat de calculaties vooral uitgaan van een vaste hoeveelheid data. Een archief van 15TB kost opgeslagen in de cloud $X en op tape $Y. Afhankelijk van de positie van de auteur worden de aanschafkosten van een tape reader wel of niet meegenomen. Evenzo is de kosten van dataverkeer en het tijdsbeslag niet altijd een deel van de calculatie.

Waar de vergelijkingen echter helemaal verschillen is bij het uitgangspunt dat een archief uit een fixed dataset bestaat. Dat is in bijna alle gevallen een totaal verkeerde aanname zijn. Een archief zal namelijk in omvang groeien. De koude cloud opslag zal dus meermaals per jaar moeten worden aangesproken. Dat leidt tot meerkosten die de vergelijking met tape niet kunnen doorstaan.

Per case verschillend

Elke claim dat koude data in de cloud goedkoper is dan tape dient kritisch te worden bekeken. De onderliggende calculatie verdient extra aandacht. Vooral de kosten die een groeiend archief veroorzaken moeten helder zijn. Dan blijkt ook dat uitkomst van de vraag wat goedkoper is tape of cloud eigenlijk per case verschilt. Dat is uiteraard niet wat uit de commerciële communicatie alt op te maken.

Share