idc logo

Covid-19 impact server en storagemarkt blijkt niet uit jongste IDC cijfers

idc logoDe nieuwste IDC kwartaaltracker data maakt inzichtelijk wat de impact van Covid-19 op de server- en storagemarkt is. Het is echter makkelijk verkeerde conclusies te trekken, omdat de gerapporteerde omzet het meest wordt uitgelicht.

Drie meldingen over de markt

Strikt genomen zijn er drie meldingen uit de koker van IDC die naast elkaar moeten worden gelegd om de huidige markt te begrijpen. De eerste is de IDC Covic-19 tech index.

Op de illustratie links is te zien dat deze sector tot begin april positief was. De score voor de “buyers intent” duidt op mogelijke groei en die stond daar toen nog net boven. De “market indicators” hintten toen al op een slechtere vooruitzichten. In mei stonden beide seinen op rood, maar toen was Q1-2020 al afgesloten. Wat dit overzicht laat zien is dat de markt in Q1-2020 nog redelijk positief was.

Server shipments

De twee andere meldingen van IDC hebben betrekking op Q1-2020. Het aantal server shipments nam in die drie maanden minimaal af. Iets meer dan 5.000 servers op een totaal van 2,5 miljoen is te verwaarlozen. De omzet holde daarom ook niet achteruit.

Niet voor de eerste keer zijn de verschillen tussen de vendoren groot. ODM leveranciers, beter bekend als de OCP partijen, zagen het aantal shipments met 18% toenemen. Inspur en Lenovo deden het ook goed. Het zijn Dell, HPE en IBM die minder wisten te verschepen. HPE heeft bij de presentatie van de Q1 cijfers aangegeven dat er logistieke problemen waren. Dat kan kloppen, maar de cijfers van IDC geven ruimte te twijfelen of dat de enige reden is geweest.

External Storage

IDC heeft ook nog de external storage systems data over Q1-2020 gepubliceerd. Hier is iets anders zichtbaar. Het zijn de Amerikaanse spelers (in dit geval Dell/EMC, NetApp en HPE) die de omzet fors zagen afnemen. ODM speelt hier amper een rol. Er zijn twee partijen die positief opvallen dat zijn Pure Storage met +7,7% en Huawei met +17,7% omzet.

Het probleem van deze ranking en percentages is echter dat ze verwijzen naar omzet. Het aantal systemen dat is geleverd blijft onbenoemd.

Conclusies als dat “de markt” zich in een bepaalde richting ontwikkelt zijn op basis van de twee trackers makkelijk te maken. Maar niet per se juist. Als eerste is de echte Covid-19 klap voor de koop intenties pas na Q1 zichtbaar geworden. De cijfers over omzet zeggen per definitie weinig over marktaandelen en aantallen. En ook daarvoor geldt dat ze betrekking hebben op een periode die misschien de stilte voor de storm was. Voor zicht op de echte Covid-19 impact op de server en storagemarkt zullen de cijfers van Q2-2020 veel belangrijker zijn.