Data echt wissen – het kan, maar gebeurt het ook genoeg?

Er wordt terecht veel aandacht besteed aan het veilig opslaan van data. Dragers en software worden nog steeds beter. Aan het eind van het dataopslagproces staat het wissen en vernietigen van de data. Daar wordt minder over gepubliceerd, terwijl het een onderwerp is waar het verschil tussen mogelijkheden, kennis en praktijk groot kan zijn. Dat is althans de conclusie van onderzoek naar data door de Blancco Technology Group.

Wel bezorgd

Blancco heeft ruim 1800 “senior leaders” van enterprises gevraagd naar de omgang met data en datadragers die EOL of defect zijn. De kennis van de groep uit meerdere landen lijkt niet bijzonder hoog te zijn. Er is een hoge mate van bezorgdheid (74%) dat datadragers uit oude afgedankte apparaten op de markt kunnen komen. Dat vergroot het risico op datalekken en boetes. Wat dat betreft werkt de AVG als een goede stok achter de deur.

Dat vervolgens blijkt dat men weinig weet heeft van data wissen of de destructie van datadragers is voorspelbaar. Op hoger niveau weet men immers niet wat de werkvloer doet. Zolang er zaken wordt gedaan met bedrijven die over de juiste papieren beschikken is alles op het eerste gezicht toch in orde?

Zelf doen

Helaas is dat uitgangspunt – hoewel in principe goed – lang niet overal bekend. 32% van de groep geeft aan dat men zelf de schijven formatteert (?) of met “speciale” software wist. Daarmee wordt fysieke vernietiging van de dragers vermeden. Of die schijven dan elders in het bedrijf worden ingezet of worden verkocht is niet geheel te traceren. Het risico dat genomen wordt lijkt bij deze groep compleet onbekend te zijn.

Er is ook een grote groep (80%) die hardware na de EOL intern opslaat. Van sluitend “voorraadbeheer” is in de meeste gevallen geen sprake. Of het überhaupt is toegestaan op die manier data op te slaan schijnt men zich te weinig af te vragen.

Het WC Eend aspect van dit verhaal is natuurlijk dat Blancco claimt data en datadragers op de meest grondige wijzen te kunnen vernietigen. Dat kan nodig zijn, maar laat onverlet dat er ook situaties zijn waarin hergebruik van de dragers zinvoller is. In die laatste gevallen is het wel nodig dat de dragers compleet worden gewist. De kennis over goed wissen, herinzet of destructie lijkt op de hogere niveaus en in veel landen ontoereikend te zijn.

Share