Datacore onderzoek – jammer van de WC eend

      Comments Off on Datacore onderzoek – jammer van de WC eend

datacoreHet Amerikaanse Datacore heeft onderzoek laten doen naar de trends in de storagemarkt. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk rapport uitkomt en beschikbaar wordt gesteld. Bij het lezen is het goed te onthouden dat de focus van deze meting voornamelijk de Amerikaanse markt betrof.

Representatief?

Met meer dan 80% van de respondenten heeft vanuit de VS de vragen beantwoord. De Europese input is slechts 13%. Alleen al daarom kunnen de antwoorden afwijken van wat in de EU gangbare ontwikkelingen zijn. 30% van de respondenten geeft aan een bedrijf met minder dan $10 miljoen omzet te vertegenwoordigen. Dat is ook iets dat onthouden moet worden. Wat Datacore communiceert heeft weinig directe links met bijvoorbeeld het Nederlandse MKB segment.

Spreiding

Desondanks zijn de eerste bevindingen zeer herkenbaar. 71% van de respondenten geeft aan van meer dan een datacenter gebruik te maken. 4 van de 5 doet zaken met meer dan een storage leverancier. 30% heeft er zelfs 3. Men spreid de inkoop en opslag van data. Dat is echter niet perse een bewuste stap om bepaalde risico’s te mijden. Veelal heeft het te maken de mismatch tussen vraag en aanbod. Er zijn schijnbaar weinig partijen met een portfolio dat aan alle eisen voldoet. Dat is een signaal dat onderstreept dat de grote spelers als Dell/EMC en HPE geen one stop shopping kunnen bieden als het gaat om de storage vraagstukken. Kijkend naar de alle inspanningen en overnames is dat toch een wel eigenaardig.

SDS is core business Datacore

Voor de rest gaat het onderzoek vooral over de acceptatie van SDS, wat de core business van Datacore is. De bevindingen zullen kloppen, de uitleg lijkt niet geheel vrij te zijn van enige sturing door de opdrachtgever.

Desondanks is er een nog vraag met antwoorden die echt opvalt. Het gaat daarbij om de vraag of er negatieve storage ervaringen zijn. Dat de antwoorden vervolgens op dezelfde pagina gebruikt worden om de pluspunten van SDS te noemen is weinig professioneel.

Vier punten zijn door ongeveer 30% van de respondenten genoemd. Het lijkt daarmee in ieder geval op de Amerikaanse markt regelmatig voor te komen.

  • Conventionele storage wordt als niet flexibel ervaren.
  • Er is een merkbare vendor lock-in.
  • Cloud storage is niet goedkoper.
  • Opschalen is te lastig.

Gelukkig is het onderzoek zonder registratie te downloaden  (link) en daarna door te bladeren. Zo kan met weinig moeite een indruk worden gekregen van een deel van de storage markt. Weet daarbij dat de relevantie voor de EU en NL niet zo groot is.  En dat de WC eend wel erg nadrukkelijk zichtbaar is zla niemand ontgaan.

Share