Cumulus - wolk - cloud

De 3-2-1 regel voor back-ups en de cloud

Cumulus - wolk - cloudMede door dit artikel is een vraag over de bekende 3-2-1 regel voor back-ups en de rol van de cloud naar boven gekomen. De regel zal bij de lezers van Storagenieuws bekend zijn. Dat cloud deel uitmaakt van een back-up strategie is tegenwoordig een gegeven.

Artikel

In het artikel draait het om de vraag of storage vendoren die storage software voorzien van ingebouwde back-up opties een goede keuze maken. In het lange antwoord wordt het nut van dat bundelen in twijfel getrokken. Interessanter is eigenlijk de korte opmerking die over de 3-2-1 regel wordt gemaakt. De stelling is dat iedereen weet waar de 3 en de 1 voor staan. Maar de 2? Wie controleert dat nou?

Twee media

De regel gaat uit van drie versies van een data set op twee verschillende dragers en een daarvan moet buiten de deur zijn opgeslagen. Deze invulling van de regel is in dit geval opvallend. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de volgorde is omgekeerd. Dan is het een 1-2-3 regel. Maar ook dan is het zo dat de data op twee verschillende media moet staan opgeslagen om te kunnen spreken van een goede back-up.

Waar het artikel verder niet over gaat is de vraag hoe die “2” kan worden gecontroleerd. Een gebruiker heeft software tot zijn beschikking om een back-up van zijn data te maken. Als die dat lokaal of on-premise staat is het betrekkelijk makkelijk. De keuze voor een externe back-up kan naar een off-premise locatie gaan of naar de een cloud. Misschien zelfs allebei.

Gescheiden cloudzones

Maar voor wie zijn data al in de cloud heeft staat is het een ander verhaal. De optie tot het maken van een back-up wordt soms door het gebruikte pakket aangeboden, maar soms is er een aparte toepassing voor nodig. Het maken van een back-up betekent in beide gevallen dat default de data naar een andere plek in die zelfde cloudomgeving wordt geschreven. Soms kan de gebruiker niet eens aangeven dat hij van een ander cloudzone gebruik wil maken voor de back-up. Waar dat wel het geval is, is er nog steeds geen garantie dat data sets echt gescheiden zijn. De definitie van een cloudzone helpt daar ook weinig.

Gescheiden media

Het echte probleem is nog anders. Als we kijken naar de “klassieke” betekenis van de “2” in de 3-2-1 regel moet sprake zijn van twee verschillende media en de vraag is of cloud als voor twee telt bij back-ups. Het voorbeeld daarvan is harde schijf en tape, of HDD en DVD rom. Bij een cloud is het weinig waarschijnlijk dat er sprake is een dergelijk verschil. De locaties kunnen verschillen, maar het ligt voor de hand dat op de twee plekken exact dezelfde harde schijven worden gebruikt.

Is dat een detail? Voor wie echt op zeker wil spelen let gewoon extra op bij gebruiken van de cloud als het gaat om back-ups. Overigens niet alleen vanwege een strikte interpretatie van de 3-2-1 regel.

Share