Jedec SSD

SSD en dataverlies – de betekenis van retention en JESD219

Jedec SSD Wie gebruikt maakt van een SSD voor de opslag van data staat weinig stil bij de kans op dataverlies. Toch is dat voor elke vorm van flash storage een punt dat aandacht verdient. Dat geldt ook voor het begrip retention en de uitleg daarover in de norm JESD219.

Van data die op een computer wordt opgeslagen verwacht de gebruiker dat die altijd beschikbaar is en integer. Fouten in de bestanden komen weinig voor. Stroomuitval of de computer te snel uitzetten zijn de meest voorkomende oorzaken. Algemeen bekend is ook dat het te snel uit de computer halen van externe opslag, zoals usb stick, leidt tot corrupte bestanden of zelf dataverlies.

Externe opslag

Externe opslag van data komt veel voor. Enerzijds is er op de opslag op usb sticks en dergelijke om data makkelijk offline te kunnen verplaatsen en kopiëren. Anderzijds zijn er de back-ups die als het goed is ook gebruik maken van een echt extern opslagmedium.

Waar het gaat om de opslag van data op een gewone HDD weet de gebruiker dat het verplaatsen van die schijf voorzichtig moet gebeuren. Maar verder zijn er weinig punten die extra aandacht behoeven.

Van flash storage weet de gebruiker ook dat het device niet te snel moet worden verwijderd. Andere punten om op te letten zijn er niet. Flash geeft geen bewegende onderdelen die beschadigd kunnen raken waardoor feitelijk dataverlies optreedt.

Retention en flash

Toch is er een aandachtspunt bij elke vorm van flash, dus ook elke SSD, als het gaat om het voorkomen van dataverlies. Flash storage heeft een beduidend kortere retention tijd van de data als er geen stroom aanwezig is. Anders gezegd, een SSD die in de kast ligt is sneller (deels) onleesbaar als een gewone HDD.

Norm JESD219

SSD dataverlies JESD219Hoe veel sneller blijkt uit de richtlijn, annex norm van JEDEC. In JESD219 staat voor twee soorten SSDs aangegeven hoelang data beschikbaar moet zijn. Belangrijk aan het overzicht is ook de temperatuur.

Bij een consumenten SSD die in een ruimte tot van 30 graden is opgeborgen, zonder van stroom te worden voorzien zal dataverlies na 52 weken kunnen gaan plaatsvinden.

De tweede tabel heeft de relatie tussen dataverlies, temperatuur en tijd aan voor een enterprise SSD. Daar is de kans op dataverlies al na een veel kortere periode aan de orde (bron).

Share