De flash problemen van Toshiba en Western Digital in context

De afgelopen week is er door de tech pers uitgebreid stilgestaan bij het stroom incident in Yokkaichi. Daar hebben Toshiba en Western Digital een fabriek voor flash. Door een korte stroomstoring zou tot zes Exabyte aan flash productie zijn verloren. Wat zegt dat getal en wat is de logische impact?

Aanleiding en aard van de stroomstoring, daarover wordt in de westerse pers niet geschreven. Men volstaat met het doorzetten van de melding en koppelt daar direct het bericht aan dat de schade groot is. Berichten die het daarbij laten zijn onvolledig en zetten de lezers op het verkeerde been.

Continue proces

Er zijn gelukkig ook berichten die dieper op de materie ingaan. Dan valt er te lezen dat het bij flash gaat om een proces dat continue loopt. Als ergens een verstoring zit dan is de hele productie run onbruikbaar. Het valt wat dat betreft vergelijken met industrieel  broodbakken. Als tussendoor de oven uitgaat of de lopende band stilvalt is de kans groot dat het eindproduct niet aan de verwachtingen zal voldoen en alles dat nog op de band staat kan worden weggegooid.

Uitval niet uitzonderlijk

Uitval van producten is echter geen uitzonderlijk verschijnsel. In elke fase van flash productie en de producten die daar weer mee gemaakt worden vindt controle plaats. Elke keer is er ook uitval, omdat een component niet aan de specificaties voldoet. Dat is echter uitval op een veel geringere schaal dan een hele productie run terzijde moeten schuiven. Daarom is de impact van dit incident ook een stuk groter.

Hoeveel groter is de vraag die iedereen stelt. Links en rechts wordt gesuggereerd dat hierdoor marktverkrapping ontstaat die enige maanden aanhoudt. Dat zou weer tot een 5-10% hogere prijs gaan leiden. Het gaat immers om zes Exabyte aan capaciteit die niet op de markt zal komen.

Die aanname zal met name door de flash industrie worden gepushed en vendoren van de eindproducten. Het is immers een makkelijke verklaring om een prijsverhoging door te voeren. Dat zou goed nieuws zijn, want dit jaar zijn de prijzen wel erg hard naar beneden gegaan.

Het is betrekkelijk eenvoudig de zes Exabyte in de juiste context te plaatsen. Daarvoor is deze illustratie voldoende (bron). Trendforce (dat nu een prijsaanpassing voorziet) gaf vorig jaar aan dat het SSD marktaandeel van de combinatie Toshiba – Western Digital in Q4-2017 23,4% was. Die markt was op dat moment 17 Exabytes groot. In 2018 zijn die cijfers ongetwijfeld veranderd, de marktverhouding op zich niet.

SSD als uitgangspunt

Stel dat de zes Exabyte een netto waarde is (dus dat controle niet tot uitval leidt) en dat alle productie bestemd zou zijn voor SSD’s. Met dat als uitgangspunt is dat het probleem dat gedurende een kwartaal ongeveer een derde van het aanbod op de markt zou ontbreken. (6 in verhouding tot de 17, waarbij dat laatste getal voor Q3-2019 hoger zal zijn)

Dat klinkt veel, is het echter niet. De markt heeft immers nog steeds te maken met de combinatie van overaanbod en een stagnerende vraag. De magazijnen van fabrikanten en distributeurs liggen nog steeds vol. Eerder dit jaar was sprake van “6 weken en meer” te veel aan voorraden in de handel. Die factoren tezamen rechtvaardigen geen forse prijsstijgingen. Als dat laatste wel gebeurd is dat eerder een bewijs van manipulatie dan van een economische noodzaak.

(dat de productie in Yokkaichi ook voor andere storage dan SSD is bedoeld is bekend. Een blik op de marktcijfers voor NAND voor die toepassingen leert dat hier eveneens sprake is van volle magazijnen en een vraagafvlakking.)

Share