trends-2022

De glazen bol is beslagen – niemand kan de toekomst voorspellen

Tal van trendwatchers, onderzoeksbureaus en analisten geven aan de toekomst van storage te kunnen voorspellen. Daarbij laten zij zich mede leiden door de informatie die fabrikanten ter beschikking stellen. Dat model werkt niet meer, omdat fabrikanten geen zicht hebben op de keten en de trends.

Hele IT sector

In de hele IT sector speelt het probleem dat er een tekort is aan componenten. Waar dat tekort vandaan komt is al lang onderwerp van gesprek. Ook de bovengenoemde zelfverklaarde specialisten hebben er verklaringen voor. Feit is dat de meeste hierbij de plank misslaan. De hoofdreden van de huidige problematiek is de combinatie van een totaal gebrek aan vertrouwen tussen ketenpartners en het hamsteren, omdat JIT niet meer werkt. Dat is onder andere hier terug te zien.

Dit verhaal speelt ook voor de makers van storage producten, zoals HDD’s en SSD’s. Bij geheugenkaarten speelt dit minder, maar die vallen buiten de scope van Storagenieuws. Wat opslag extra interessant maakt is dat het zowel behoefte heeft aan componenten als dat het zelf een onmisbare component is. Een computer of server uitleveren zonder HDD of SSD is onmogelijk.

Voor de leveringen van de complete producten hebben deze storage fabrikanten goede contacten met bedrijven als Dell, HP en alle ODM’s. Die laatste groep levert de systemen voor de hyperscalers en die zijn de grootste klantengroep voor HDD’s.

Moeilijke keuze

Nu de producenten van de eindproducten hard aan de rem trekken, omdat de vraag stagneert, moeten de vendoren van storage de productie terugschroeven. Dat komt op een moment dat men zich voorbereidt op de productie van nieuwe producten. HDD’s die de grens van 20TB passeren en SSD’s met NAND met meer dan 200 layers. Zijn staan daarmee voor een moeilijke keuze. De innovaties op de langere baan schuiven en doorgaan met de bestaande producten is een verdedigbare keuze. Hopen dat de concurrent dat doet en daarom juist inzetten op de nieuwe producten is ook een optie.

Om deze keuze te kunnen maken is kennis van de markt en trends nodig. Precies daaraan schort het. De grootste klanten bevinden zich in onbekende wateren. Toeleveranciers van componenten houden de kaarten op de borst wat betreft levertijden en prijzen. Analisten weten zich eigenlijk geen raad met de huidige situatie. Iets vergelijkbaars is nog niet eerder voorgekomen en de toegang tot actuele informatie is schaarser dan ooit. Dat maakt het voorspellen van de toekomst helemaal onmogelijk en dat verklaart ook waarom er meldingen over prijsverhogingen en prijsdalingen in de pers verschijnen.

Share