De groei gemeten in “annual billings”

      Comments Off on De groei gemeten in “annual billings”

Binnen met name de storage sector worden sterk uiteenlopende modellen gehanteerd om het eigen succes te illustreren. Waar voor traditionele bedrijven begrippen als omzet en winst nog steeds key zijn, is bij start-ups in het algemeen en die met focus op storage in het bijzonder, de regel dat soort begrippen nadrukkelijk niet te hanteren.

Dat maakt het lastig te doorgronden of bedrijf A het beter doet dan B en dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling. Zolang er geen grondige publicatie plicht is komen de bedrijven en de achterliggende financiers er ook mee weg. Nadeel is wel dat na de felbegeerde IPO de echte realiteit de ondernemers kan tegenvallen.

In het kader van: we zijn een goed groeiend bedrijf heeft MapR Technologies, Inc. Nu ook weer een interessante meeteenheid gelanceerd. Men spreekt van een jaargroei van 100% bij de billing. Dat kan twee kanten op: het aantal facturen of de waarde van de facturen. Andere cijfers spreken weer over dollar-based net-expansion. Gelet op de fluctuaties bij de wisselkoersen maakt dit het gewoon onmogelijk te bepalen of er klantgroei is in de EU.

De claim van 99% klant retentie is indrukwekkend, maar dat is op geen enkele wijze te linken aan omzet en marktpenetratie. Kortom: of de markt daadwerkelijk onder de indruk is van de MapR producten voor analytics, enterprise storage en database toepassingen blijft erg lastig te achterhalen.

Share