HDD-20210105_800400

De risico’s van gratis of onbeperkte dataopslag

Omdat Amazon aangeeft te stoppen met een vorm van dataopslag is er vraag naar alternatieven, het liefst gratis of met onbeperkte capaciteit. Hoewel de vraag begrijpelijk is, zijn er risico’s aan die aanbod verbonden.

Amazon

Amazon stopt per 2024 met een dienst en tot die tijd hebben gebruikers de keuze over te stappen naar een nieuwere dienst of te migreren naar een andere aanbieders (link). Een jaar eerder, namelijk per januari 2023 wordt de functionaliteit van de dienst al beperkt. Nieuwe uploads zijn niet meer mogelijk. Aan de communicatie en de planning is niets op te merken. Alle gebruikers, ook die met een beperkte bandbreedte, krijgen alle tijd de data handmatig te verplaatsen als ze geen gebruik willen maken van de upgrade die het bedrijf aanbiedt.

KPN en anderen

Het is zeker niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt. Google heeft het gedaan met de dienst voor foto’s. Microsoft ook. Dichter bij huis is er met de online opslagdienst van KPN ook een min of meer vergelijkbare case. Dataopslag voor consumenten is de nek omgedraaid en alleen voor zakelijke gebruikers is er een alternatief. Dat is overigens factor tien duurder dan het voormalige consumentenpakket. Gebruikers van de KPN dienst zijn uiteraard massaal op zoek gegaan naar alternatieven. Dat geldt voor zowel (klein-) zakelijke gebruikers als consumenten. Iets dergelijks zal gebeuren nu Amazon ergens de stekker uit trekt. Bij die zoektocht hoort ook het online delen van ervaringen en het wijzen op opties. Dat is een goede zaak. Dergelijke discussies op Tweakers voor Nederland en Reddit met een mondiaal bereik zijn daarnaast ook interessant om te volgen wat een deel van de markt zoekt en verwacht.

Gratis en onbeperkt

Elke keer valt daarbij op dat men het liefst onbeperkte en gratis opslag wil hebben. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren wereldwijd behoorlijk wat aanbieders van dit type dataopslag is verdwenen blijven er mensen geloven dat dit een profitabele businesscase is. De argumenten zijn minimaal en ook vooral onjuist. Storage is nooit gratis geweest en het kan ook simpelweg niet. Dat ooit door “analisten” is beweerd dat door de schaalgrootte van de cloud hyperscalers de kosten voor opslag naar 0 euro per GB zouden dalen is faliekant onjuist geweest. De kosten voor storage zijn inderdaad jaren gedaald. Inmiddels zijn ze in het beste geval constant op een laag niveau. Realistischer is het uit te gaan van stijgende kosten voor storage. Harde schijven zijn duurder geworden en dat geldt ook voor stroom en personeelskosten.

Onhoudbaar model

Iedere aanbieder die nu nog “onbeperkte”, “gratis” of de combinatie communiceert kan dat niet waarmaken. Vooral “gratis” is een onhoudbaar model. Het vervelende hiervan is dat gebruikers opeens die de data bij een dergelijke partij opslaan op enig moment geconfronteerd gaan worden met stijgende abonnementskosten. Wat ook gebeurt is dat ze de melding krijgen dat de dienst ophoudt te bestaan. Hogere kosten of een einddatum zijn vooral vervelend. Erger is dat aanbieders kunnen en zullen gaan snijden in de beschikbaarheid of kwaliteit van de dienst. Dat is geen theoretisch scenario, maar de realiteit. Gratis aanbieders stellen minder bandbreedte ter beschikking en er zal geen harde garantie zijn dat data hersteld kan worden na een calamiteit.

Zelf hosten

Daarom zijn de discussies over aanbieders van dataopslag ook zo boeiend om te volgen. Lang niet iedereen heeft namelijk die bovengenoemde risico’s van “gratis” als het gaat om dataopslag in de gaten. Om die risico’s te mitigeren worden opties besproken naast die externe opslag ook meer zelf te gaan bewaren. Met de 1 ,2, 3 regel voor back-ups in het achterhoofd is dat een interessante toevoeging, maar het leidt af van het feit dat dataopslag niet gratis kan zijn. Ook zelf hosten kost geld. Zelf hosten is niet gratis en onbeperkt gaat evenmin op.

Share