backblaze

De trend naar vaker back-ups maken

backblazeBackblaze heeft eerder deze maand in een blogpost gewezen op de positieve trend dan er vaker back-ups worden gemaakt. Als de enquête, waarop de Amerikaanse data storage aanbieders zich baseert, correct is zou dat goed nieuws zijn. Maar wat is er precies gevraagd?

De centrale vraag

Centraal in de blogpost van Backblaze over deze trend staat de vraag:  “How often do you back-up all the data of your computer?” Iedereen begrijpt die vraag, dus het beantwoorden levert geen problemen op. Goed is ook dat deze vraag al jaren achtereen wordt gesteld. Dat biedt de mogelijkheid trends waar te nemen.

Beperkingen

Er zijn echter ook beperkingen verbonden aan deze vraag. Het gaat daarbij om het begrip “all” plus het feit dat over computer wordt gesproken. Er wordt uitgegaan van een (1) device en dat is een computer.

Hierdoor blijft het selectief back-uppen en dat van andere devices buiten scope. Vooral dat laatste is jammer, want steeds meer handelingen worden vanaf mobiele devices verricht. Van lang niet alle apps en instellingen daarvan worden automatisch in de cloud back-ups gemaakt.

Andere back-up schema’s

bb-blog-2020-Backup-Survey-Inline-Charts-600pxDe grafiek maakt een aantal dingen duidelijk. Het aantal gebruikers dat nooit een back-up maakt neemt af. Dat geldt ook ook voor het aantal gebruikers dat slechts 1x per jaar de back-up maakte. Vreemd genoeg is het aantal gebruikers dat minder dan 1x per jaar een back-up maakt  de laatste jaren toegenomen. Wie zich tot die drie lijnen beperkt zal dus niet per se tot een positieve conclusie komen.

Er zijn ook twee lijnen die duidelijk de goede kant uitgaan, dat zijn die van de wekelijkse en dagelijkse back-up makers. Zij compenseren ongeveer de daling van de groep die maandelijks een back-up draait (zie ook link).

De zes lijnen hinten op veranderende back-up schema’s. De trend dat vaker back-ups worden gemaakt lijkt daarmee aangetoond. Wat onduidelijk blijft is waarom nog steeds 1 op de 5 geen back-ups maakt. Komt dat door de vraagstelling die “all data” als voorwaarde stelt. Of zijn dat gebruikers die volledig vanuit de cloud werken en daarom zelf geen back-ups maken?

Share