Backblaze_Red

Drie punten uit de Backblaze rapportage over uitval HDD’s en SSD’s

Er is een nieuwe rapportage van Backblaze over gebruik en uitval van HDD’s en SSD’s verschenen. Zoals altijd is het cijfermateriaal, gebaseerd op 160.000 harde schijven, informatief. Dit artikel zoomt in op drie punten in de publicatie.

Deze keer wijzen alle tech publicaties na het lezen van de Backblaze rapportage op twee punten. De 14TB Seagate HDD’s kennen een wezenlijk hogere uitval dat de andere merken en modellen. Nu SSD’s langer in gebruik zijn kruipt ook daar de lijn van uitval langzaam maar gestaag omhoog.

Failrate Seagate

Beide punten zijn interessant. In het geval van de Seagate failrate is het echter vooral van belang een kleine opmerking niet over het hoofd te zien. Het gaat om een model schijf dat aanwezig is in een bepaalde type Dell server. De enige locatie waar die combinatie voorkomt is Amsterdam, waar Backblaze ruimte huurt. De opmerking dat zowel Seagate als Dell hiernaar kijken is van belang. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bepaald type HDD minder compatibel is met de onderliggende hardware.

Uitval SSD’s

Over de toename van uitvallende SSD’s schrijft Backblaze dat dit onvermijdelijk is. Daar heeft de auteur volkomen gelijk. Er zijn twee momenten waarop elke hardware de hoogste uitval kent. Dat is pal aan het begin van het gebruik en na enige jaren intensief gebruik. De term DOA is niet voor niets gangbaar. Bij de economische levensduur van hardware speelt ook verhoogde kans op uitval na 4 jaar een rol. Die twee punten zijn dus breed bekend.

Van SSD’s is echter nog te weinig data vrij toegankelijk over de levensduur. Uitval bij start (DOA en kort daarna) is wel bekend. De cijfers daar zijn lager dan bij de eerste generaties SSD’s. Inmiddels beschikken de fabrikanten van de componenten en firmware over zoveel ervaring dat de producten vele betrouwbaarder zijn. Groot voordeel van SSD’s is trouwens dat zijn minder kans op transportschade hebben in vergelijking met HDD’s. De kans op DOA is daarmee geringer.

Detail 16TB

Deze context is niet beschreven in de rapportage, maar is wel nodig om het verhaal te kunnen plaatsen. Waar men ook melding van maakt, zonder dat verder uit te leggen, is de verdeling van HDD’s naar capaciteit. Niet geheel onverwachts blijkt Backblaze nog zeer terughoudend te zijn met de inzet van 16TB HDD’s. Grotere modellen zijn zo te zien niet eens in gebruik voor de normale business. Die constatering sluit dan weer goed aan op wat Storagenieuws hier al vaker heeft gesignaleerd.

Share