kwartaalcijfers grafiek cijfers

En daar gaat de varkenscyclus van DRAM en NAND weer

Kranten en consumenten tech titels schrijven over de daling van chipsprijzen zonder daarbij het begrip varkenscyclus te noemen. Het enige dat aandacht krijgt is dat de prijsstijgingen afvlakken en omgebogen worden in een lichte daling.

Prijsdaling

Een paar weken terug schreef Storagenieuws al over de daling van prijzen voor NAND en DRAM geheugen. Die daling was in de pers nog amper benoemd, maar de prijsontwikkeling op de termijnmarkt was duidelijk. Per oktober zijn de dagprijzen voorzien van een rode pijl. Een daling ten opzicht van de voorgaande periode.

Die daling zette heel voorzichtig in. Minder dan een procent is op het eerste gezicht weinig. Als dat een week achter elkaar het geval is tikt dat aardig aan. Het is precies dat wat voor de aandacht in de gewone pers zorgt. Na twee weken van kleine stapjes achteruit zijn vallen de lagere prijzen af fabriek en voor nieuwe zendingen bij importeurs op. Dat komt mede omdat fabrikanten daar melding van maken.

Pandemie

Dat de prijsdaling minder groot is dan de termijnmarkt aangeeft heeft overigens te maken met de factor transportkosten en de rest van et logistieke proces. Dat is sinds de pandemie een factor waar rekening mee gehouden moet worden. Iets dergelijks is niet eerder voorgekomen. Daarom is het ook riskant oude prijsdalingen als uitgangspunt te nemen om de huidige beginnende prijsdalingen te duiden.

Wat welk klopt ten opzichte van vorige prijsdalingen is dat deze door vraag en aanbod wordt ingegeven. Om het met laatste te beginnen is er het toenemende aanbod. De grootste productielijnen zijn nu in staat meer te produceren en van de nieuwste generaties. Er gaan dus enorm veel DDR4 en DDR5 modules op de markt komen. Wat nog aan DDR3 van de band loopt is zeer gering. Zoiets speelt zich ook af bij NAND geheugenmodules.

De vraagzijde heeft echter weinig behoefte aan dat aanbod. Er is de afgelopen periode fors gehamsterd om verdere prijsverhogingen voor te zijn. Omdat niet overal de nieuwste generaties NAND en DRAM kan worden toegepast is het ook niet waarschijnlijk dat er op grote schaal tot vervanging wordt overgegaan.

Varkenscyclus

Veel vraag en aanbod dat achterblijft, dan is een prijsdaling onvermijdelijk. En daarmee is de varkenscyclus weer van stal gehaald. Minder vraag zal het aanbod uiteindelijk doen afnemen tot op een hogere prijsniveau vastgehouden kan worden. Dat is de theorie die tot nu toe elke keer is opgegaan bij NAND en DRAM. Volgens die theorie is de eerste prijsdaling bij deze fase van de varkenscyclus ook niet de grootste. Het loont nog even af te wachten. Verder uitblijven van vraag versnelt namelijk de prijsdaling.

Share