ESG over tape en de groei van datalakes

      Comments Off on ESG over tape en de groei van datalakes

ESG-eBook-LTO-TapeESG heeft 300+ IT professionals die tape gebruiken vragen gesteld over deze manier van storage en daarbij is zonder het te noemen ook het begrip datalakes er sprake gekomen. Aangezien over die term de meest uiteenlopende berichten de ronde doen is het goed dat er actueel onderzoek (PDF) is dat harde cijfers noemt.

Datalakes

Het begrip datalakes komt uit de koker van een van de bekende IT analisten bureaus. Daarmee wil men aangeven dat er steeds meer data wordt opgeslagen. En dat zonder dat men precies weet wat voor data en hoe die te analyseren is. Datalake is niet los te zien van de rapportages over de enorme toename van data. De markt moet weten, aldus sommigen, dat het nodig is te investeren in tools om de data te doorgronden. Het indammen van de datalakes is vooralsnog geen commercieel streven.

Die aannames over het bestaan van datalakes en de explosieve groei van data is weinig onderbouwd. ESG stelt niet de vraag naar datalakes, het vraagt de gebruikers van tape hoeveel data ze nu op tape bewaren en wat daar de groei is.

Cijfers over datalakes

ESG-eBook-LTO-Tape-Landscape-Survey-11-2020ESG berekent dat er gemiddeld 4PB aan backup data is gearchiveerd en 3PB aan informaton archives. Beide soorten data groeien. Het gemiddelde zou zijn 39 procent voor backup dat 41 procent voor de informatie archieven. Beide groeipercentages lijken het ontstaan van datalakes te onderschrijven. Wie inzoomt op de cijfers ziet echter ook iets anders. In 32, respectievelijk 29 procent van de gevallen is die groei minder dan 20 procent per jaar.

Er is dus volgens ESG sprake van grote verschillen in de hoeveelheid data die men voor langere tijd en op tape opslaat. Dat is een veel belangrijkere bevinding dan de  kreet dat datalakes een algemene trend zijn. Wat ook belangrijk is. ESG stelt vast dat 1 op de 5 deelnemers aan het onderzoek niet weet hoeveel informatie de organisatie heeft opgeslagen en waar dat allemaal staat.

Share