Gartner over ontwikkelingen AFA in Q1-2020

Gartner schijnt het kwartaaloverzicht met AFA omzet te hebben aangepast het de data van Q1-2020. Volgens deze bron is het grote nieuws dat IBM de derde plek is kwijtgeraakt aan Pure Storage. Wie de tabel en tekst doorneemt kan ook iets anders opvallen.

Seizoensinvloeden

Het wisselen van de derde en vierde plaats door IBM en Pure Storage klinkt opmerkelijk. De grafiek maakt echter zichtbaar dat er sprake is van seizoensinvloeden. Voor bijna alle vendoren is het eerste kwartaal de garantie voor wegvallende omzet. Alleen EMC schijnt daar afgelopen kwartaal geen last van gehand te hebben, terwijl het eerder ook aan het begin van het jaar dipte.

Grillig verloop

Het grillig verloop van de AFA omzet grafiek laat ook andere ontwikkelingen zien. Zo is de omzet van Huawei na een spurt van twee kwartalen wel heel hard teruggevallen. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de Chinezen vorige week een Flash Only+ actie zijn gestart.

Bij NetApp is de omzet tussen Q1-2019 en Q2-2020 met bijna een derde afgenomen. Dat het bedrijf niet goed draait was al bekend. De grafiek die alleen op het AFA portfolio betrekking heeft onderstreept het andermaal.

Verlies AFA markt

Wat niet uit de grafiek, maar wel uit de tekst moet blijken is dat er in Q1-2020 minder geld aan AFA systemen is uitgegeven dan aan HDD of hybride systemen. Ten opzichte van een jaar geleden nam het marktaandeel – gerekend naar omzet  -van AFA met 1,9 procentpunten af tot 44,9%.

Verklaringen voor deze constatering ontbreken. Flash is goedkoper geworden, HDDs zijn niet duurder geworden. Is dat de reden van deze kleine verschuiving? Of is er meer vraag is naar systemen met meer capaciteit? Die zijn uiteraard duurder en in bijna alle gevallen is er dan geen alternatief voor HDDs in de arrays.