Backblaze – geen toename dagelijkse back-up door SoHo

BackblazeIn juni van dit jaar publiceerde Backblaze op het blog de bevindingen van de jaarlijkse online survey naar back-up gedrag in het SoHo segment. Dat is een onderzoek dat zich beperkt tot de VS. Gelet op de bandbreedte issues daar zijn de uitkomsten niet perse nuttig voor de Nederlandse markt.

Lange termijn trend

Wat het onderzoek wel heel goed doet is de langere termijn trends in kaart brengen. Inmiddels is dit de tiende editie. Als er dus sprake zou zijn van echte veranderingen in het back-up gedrag van segement als consumenten en SoHo moeten die hier zichtbaar worden.

Optimisme en somerheid

Zoals de auteurs melden is er reden voor optimisme, maar ook voor enige somberheid. De groep die nooit een back-up maakt is met een derde afgenomen van 35% naar 24%. Dat is een goede zaak. De groep die dagelijks de data elders veilig opslaat is echter niet toegenomen en blijft stabiel op 6%, wat zeker in een SoHo setting weinig verstandig lijkt. Hier kan een rol spelen dat de survey is gehouden in een land waar bandbreedte bottlenecks bestaan en onbeperkte uploads een probleem kunnen zijn.

De somberheid blijft ook bestaan als dagelijkse en wekelijkse back-ups worden gevoegd. Dan is volgens Backblaze de SoHo groep die wekelijks een back-up maakt in tien jaar toegenomen van 13% naar 17%. Maar dat blijft een opvallend klein deel van de populatie.

Beperkt inzetbaar

Het is puur Amerikaans onderzoek en daardoor beperkt inzetbaar. De belangrijke vraag is nu of in Nederland in het afgelopen decennium de SoHo back-up frequentie wel is toegenomen. De belangrijkste vraag is echter waarom dergelijk onderzoek nooit in Nederland is gestart.

Share