Google vs AWS als het om ijskoude opslag gaat.

      Comments Off on Google vs AWS als het om ijskoude opslag gaat.

Google heeft de handschoen opgepakt en komt met de ijskoude opslag “Cloud Archive”. Dat is de reactie op “Glacier Deep Archive” van AWS. De nieuwe vorm van dataopslag in de markt gezet die zo gunstig geprijsd is dat het goed kan concurreren met tape. doelgroep moet aanspreken.

Complexe tariefopbouw

De ijskoude opslag van AWS heeft onvermijdelijk een complexe tariefopbouw. Storage zelf kost $0,0099 per GB/Maand. Het ophalen van data kost $0,02/GB en als er bulk data wordt opgehaald kost dat $0,0025/GB. Partijen die overwegen van deze dienst gebruik te maken moeten dus vooraf goed weten hoe vaak data wordt weggeschreven en wanneer deze weer – en op welke schaal – geraadpleegd wordt. Zeker bij het frequenter opvragen van klein hoeveelheden data kan dit aanbod duurder uitvallen de alternatieven. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat het opvragen van de data tijd vergt. Als reguliere “retrieval time” vermeldt AWS “within 12 hours” – in het geval van bulk is dat zelfs “within 48 hours”.

Voor Google is het betrekkelijk eenvoudig een alternatief te lanceren dat niet zozeer door de prijs, als wel door de voorwaarden de groep tapegebruikers moet overhalen. $0,0012 per GB/Maand is duurder dan AWS, maar de lange “retrieval times” ontbreken. Google spreekt van “immediate, low latency”. Vanzelfsprekend kan deze dienst met de bestaande API’s voor de andere storage diensten worden aangesproken. Het integreren van deze ijskoude variant met anderen zou kinderspel moeten zijn.

De dienst is nog niet operationeel, dus belangrijke details ontbreken nog. Het is wel duidelijk dat het bij storage niet alleen gaat om een zo laag mogelijke prijs. Er gaat meer geconcurreerd worden op de andere eigenschappen van het aanbod.

Share