HDD wetenswaardigheid: Google is Seagate grootgebruiker

      Comments Off on HDD wetenswaardigheid: Google is Seagate grootgebruiker

google cloud GCSIn een artikel op het Google blog staat te lezen dat voor de cloudservices Seagate een belangrijke partner is. Daarmee bevestigd het artikel wat al langer werd vermoed. Er is voor GCS een preferred of zelfs dedicated leverancier.

HDD recycling

Dat Google en Seagate intensiever samenwerken is een paar jaar terug al duidelijk gemaakt. Een van de initiatieven om HDDs na gebruik beter te kunnen recyclen is gebaseerd op onderzoek door die twee partijen. Over de voortgang van onderzoek en tests is weinig meer vernomen. Het idee was dat een HDD na defect op componenten niveau demonteren beter is dan de hele schijf door de shredder gooien.

Machine Learning

De post waar nu weer de link tussen GCS en Seagate ter sprake komt gaat niet over het recyclen van HDDs. Hier gaat het om een methode sneller te kunnen achterhalen of een schijf problemen kan gaan vertonen. Daarvoor zijn software en modellen nodig. ML (machine learning) is dan ook een van de begrippen die in het artikel wordt gebruikt.

Hoe eerder een fout of defect kan worden gesignaleerd, hoe kleiner de schade is en de tijd nodig om de schijf te vervangen. Het model moet het namelijk ook mogelijk maken de data van de verdachte schijf bij een eerste indicatie al te verplaatsen naar een ander model.

Google over rol Seagate

Iets dergelijks optuigen heeft GCS dus met Seagate opgezet. “That’s why we teamed up with Seagate, our HDD original equipment manufacturer (OEM) partner for Google’s data centers, to find a way to predict frequent HDD problems.

De blogpost van Google is daarom om twee redenen de moeite van het lezen waard. Ten eerste bevestigt het dat twee andere HDD leveranciers binnen de GCS geen, of een kleine, rol spelen. De andere reden is natuurlijk het concept HDDs beter te kunnen monitoren en ontwikkelingen een stap voor kunnen zijn. Dus gaat wel iets verder dan de SMART waardes uitlezen.

Share