chapter 11 failliet rechter

Het einde voor Storcentric en Drobo – interessant en voorspelbaar

Het bericht dat Storcentric en Drobo vluchten onder de Chapter 11 paraplu is om een paar redenen interessant. Het begint er mee dat beide merken voor de meeste lezers totaal onbekend zullen zijn.

Vehikel

Storcentric is een vehikel waar meerdere storagemerken achter schuil gaan. Drobo is er daar een van. Hier staat beschreven wat de oorsprong van de bedrijven is. Samengevat: het is het resultaat van het doorschuiven van start-ups en bedrijven die uit de inboedels van andere partijen zijn overgenomen.

Dat op een hoop vegen is kenmerkend voor het gedrag van sommige financiers. Veel aanbod en technologie moet uiteindelijk tot een portfolio leiden waar vraag naar is. Die theorie gaat zeker bij storage niet op. Daarvoor zijn de gebruiksscenario’s te verschillend.

Daarbij komt ook dat het integreren van bedrijven een eigen discipline is. Tot nu toe zijn er amper voorbeelden bekend dat dit bij storage tot positieve resultaten heeft geleid. Van de kant van de eigenaren en financiers is er ook schijnbaar te weinig urgentie daar een succes van te maken. Gevolg is dat veel merken, ook al zijn ze ondertussen geïntegreerd en voorzien van het zelfde label, nog steeds productlijnen hebben met onderlinge overlap en dus concurrentie.

Geldkraan

Storcentric heeft zich eigenlijk op alles verkeken. Maar zolang financiers bereid waren de geldkraan open te houden was er niets aan de hand. De verschillende merken bleven op de oude voet doorgaan, waarbij de focus op de klant geringer was dan de aandacht voor het eigen product.

De pandemie en wat daarna kwam is een perfect moment om hier de stekker uit te trekken. Dat kan namelijk de aandacht afleiden van de echte oorzaken. Storcentric en Drobo zullen niet de enige zijn die nu van het toneel verdwijnen. Er zijn nog te veel van dit soort bedrijfjes dat geen enkele meerwaarde heeft voor de markt.

Dubbele squeeze

Helemaal nu de rente omhoog gaat en de markt de hand op de knip houdt is de kans op een dubbele squeeze zeer groot. Financiers en klanten wenden zich af van dit soort bedrijfjes. Daarmee versnellen ze een sanering die overigens al een paar jaar geleden is ingezet, maar tot nu toe weinig is opgevallen bij het grotere publiek. Storage blijft immers een min of meer saaie markt.

Share