pixabay-usb-key

Hoe OS veranderingen gevaar voor externe storage zijn

Met de komst van een nieuwe Windows versie ontstaat er een nieuw gevaar voor externe storage. Net als bij de voorgaande grote veranderingen van dit OS zal de ondersteuning van oudere hardware verminderen. Dat kan dus externe storage raken.

Welke storage

In dit artikel wordt onder externe storage verstaan elke datadrager die via USB, draadloos of ethernet aan computers is verbonden. De afstand tussen computers en dragers is beperkt tot een ruimte. Gebruikers van dit type opslag zijn particulieren en kleinere ondernemers. Dit gaat niet over computers die via netwerken zijn verbonden aan een dedicated serverruimte met dito storage capaciteit.

XP, Windows 7 en nu 10

Toen Windows XP werd uitgefaseerd besloten hardware vendoren niet langer drivers beschikbaar te stellen voor de oudere devices. Printers, scanners en (toen nog) faxen leverden daardoor na het upgraden naar Windows 7 een probleem op. Ze werden en masse EOL verklaard Er is online nog veel terug te vinden over dat verschijnsel. Met het uitfaseren van 7 en in de invoer van 10 is exact hetzelfde probleem geconstateerd. Windows is daarbij niet het enige OS dat de levensduur en het gebruik van bepaalde devices verkort.

Gebundelde tools

Er is echter nog een type device waarvan de ondersteuning na een majeure OS upgrade kan worden gestaakt. Dat is externe storage. Devices die alleen maar gebruik maken van een USB driver of standaard netwerk verbinding hebben daar geen last van. Het gaat mis op het moment dat de vendor eigen software heeft gebundeld met het device.

Western Digital en Seagate hebben beiden eigen back-up software geleverd en tools voor het versleutelen van de toegang. Ook andere vendoren doen dit. Wat opvalt is dat ook hiermee problemen ontstaan elke keer als het OS wordt gewijzigd.

Beschikbaarheid archives

Dit is een onderschat gevaar voor de beschikbaarheid van data bij externe storage. Daarbij speelt een rol dat datadragers die  zelden worden gebruikt, archives, door de gebruikers amper worden gecontroleerd op de aanwezigheid van updates voor drivers, firmware en de tools.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *