Hyperscalers kunnen niet zonder tape

      Comments Off on Hyperscalers kunnen niet zonder tape

Over tape is recent enige onrust ontstaan. Een juridisch geschil tussen de enige twee tapefabrikanten zorgt voor leveringsproblemen in de VS. Mogelijk is mede daarom op een Duits blog een beschrijvend artikel over de logische toekomst van tape verschenen.

Tape is een onderwerp dat op Storage Nieuws regelmatig de ruimte krijgt. Er is geen opslag methode met een vergelijkbaar lange levensduur en daarbij lage kosten per TB. Daarnaast is het een techniek die niet stil staat.

Beide punten worden vanzelfsprekend ook in dit artikel op Storageconsortium genoemd. Verder staat er te lezen welke positie deze opslag kan innemen in IT omgevingen waar ook cloud gebruik deel van uitmaakt. Dat deel van het artikel is informatief.

Het sterkste deel van het artikel is echter de opmerking over de bekende hyperscalers. Die  vertrouwen  om kosten- en veiligheidsredenen zelf op tape als “last line of defense”. Dat daarna het artikel inzoomt op de voorspelbaarheid van kosten voor opslag is ook opmerkelijk. De twee worden door de auteur niet aan elkaar gekoppeld. Maar alles spreekt er voor dat die rekensom een doorslaggevend argument is Ook hyperscalers kunnen niet zonder tape. Dat heeft niets met de kosten sec, maar alles met de voorspelbaarheid ervan te maken

Share