condensatoren mlcc

Meer aandacht MLCC bedrijven voor automobielsector?

Een week terug verscheen een melding dat MLCC fabrikanten extra capaciteit vrijmaken voor de klanten in de automobielsector. Dat klinkt op het eerste gezicht als weinig interessant, want dat i neen auto andere condensatoren zitten dan in bijvoorbeeld een desktopcomputer spreekt voor zich. Toch klopt er iets niet aan de melding.

Wat zijn MLCC?

Op Wikipedia staat het volgende: Ceramic capacitors, especially multilayer ceramic capacitors (MLCCs), are the most produced and used capacitors in electronic equipment that incorporate approximately one trillion (1012) pieces per year. Het gaar dus over condensatoren, onderdelen die op elk moederbord voorkomen. Van koffiemolen, via computers tot automobielen, alles heeft tegenwoordig een of meerdere moederborden en daar zijn deze condensatoren te vinden.

Dat voor elk van die omgevingen andere eisen gelden voor de MLCC spreekt voor zich. Een koffiemolen is veel minder complex dan de boordcomputer van een auto. Die laatste wordt ook aan heel ander temperaturen blootgesteld. Van ijzige koude in de winter als de auto onder een pak sneeuw staat tot temperaturen over boven de 50 graden als de auto in de zon staat.

Nauwer samenwerken

De suggestie die het artikel doet is dat het handvol makers van deze componenten nauwer gaan samenwerken met de automobielsector. Dit impliceert dat daarvan op dit moment minder sprake is. Wat is daar precies aan de hand?

Wat hiermee wordt aangestipt is dat als gevolg van de pandemie de verhoudingen tussen afnemers en producenten zwaar zijn belast. Specifiek de automobielsector heeft massaal de orders gedumpt waardoor producenten in zwaar weer zijn gekomen. Delen van de capaciteit zijn ingezet om componenten te gaan maken voor klanten die wel loyaal zijn en die door de pandemie juist meer omzet konden realiseren.

Balans verschuift

Hier zit de link via MLCC tussen de hardware IT sector en de automobielsector. Wat er rechts is verloren aan omzet en (heel belangrijk!) vertrouwen is links gecompenseerd. Dat verschuiven van de balans ging maar een paar jaar goed. Mede door de grote beschikbaarheid van bepaalde componenten zoals MLCC is er meer IT aanbod ontstaan dan vraag. Dat die vraag om meerdere redenen stagneerde en daalde mag bekend zijn, evenals het feit dat er forse neerwaartse prijsdruk is ontstaan.

De MLCC maker zien dit uiteraard ook. Zij proberen nu dan ook weer de balans te verschuiven naar een sector die op dit moment wel groei laat zien. Daarom kloppen ze aan bij de automakers. Het verhaal is over meer MLCC R&D voor auto’s is derhalve een impliciete bevestiging van het beeld dat de groei in de gewone IT sector vooralsnog zeer bescheiden is. Het loont delen van die capaciteit, machines en mensen, in te zetten voor andere markten.

Share