Meer AFA wil niet zeggen minder HDD arrays

      Comments Off on Meer AFA wil niet zeggen minder HDD arrays

Vendoren van All Flash Arrays (AFA – link) wijzen nu al meerdere jaren op de gestage groei van hun omzet en marktaandeel. Daar zitten indrukwekkende cijfers bij, maar daarmee is niet aangetoond dat AFA op korte termijn veel belangrijker is geworden voor storage vraagstukken.

Pro en contra flash

Er zijn meerdere redenen voor een AFA systeem te kiezen. Net zo als er redenen zijn dat vooral niet te doen. Wie enige afstand neemt van de vendor communicatie en kijkt naar de cijfers zal opvallen dat de plus- en minpunten redelijk stabiel zijn. De snelheidswinst van een AFA wordt niet geëvenaard omdat er opeens snelle spinning discs op de markt zijn verschenen. Het prijsvoordeel, uitgedrukt in /GB, van een HDD ten opzichte van een SSD is fors afgenomen. Desondanks blijft een SSD systeem vooralsnog gewoon fors duurder in aanschaf.

Nieuwe argumenten

Omdat prijs toch een doorslaggevend argument is voeren AFA producenten steeds meer nieuwe redenen aan die voor compensatie moeten zorgen. Dat is het moment waarop de folder of de verkoper wijst op een lagere TCO. Daarbij krijgt de fantasie alle ruimte, maar er zitten ook argumenten bij die wel hout snijden.

Zo kan het energieverbruik en de koelingsbehoefte van ene AFA substantieel geringer zijn dan van een conventionele array. Een 1U gevuld met SSD weegt minder dan een systeem met spinning disks. Een rack kan dus helemaal gevuld worden, zonder dat de maximale vloerbelasting in het geding komt.

Of de argumenten dat bij een AFA slimmere software hoort voor deduplicatie en beheer, waardoor de storage capaciteit beter wordt benut echt zinnig is valt dan weer te betwijfelen. De vendoren van de “ouderwetse” systemen zitten niet stil als het om de ontwikkeling van software gaat.

Naast elkaar

Inzoomen op de cijfers (deze grafiek komt van het Backblaze blog) zal dan ook leiden tot de volgende conclusie. De markt voor storage blijft groeien en er is een mooie groei curve voor AFA. Het wil echter niet zeggen dat gewone arrays op grote schaal verdrongen worden. Zolang circa 80% van de marktbehoefte wordt afgedekt met systemen die gevuld zijn met spining discs is dat een productgroep die niets te vrezen heeft. Omdat de totale markt groeit zal het aantal verkochte gewone systemen zelfs toenemen. De twee zullen nog lange tijd in een ongelijke verhouding naast elkaar blijven bestaan.

Share