Meer DRAM shipments, maar tegen lagere prijzen – wat betekent dat?

      Comments Off on Meer DRAM shipments, maar tegen lagere prijzen – wat betekent dat?

geheugen-DRAMTrendforce bericht dat het derde kwartaal meer DRAM shipments zijn geteld, maar weer tegen lagere prijzen. Veel vraag zou niet moeten leiden tot lagere prijzen. Daarom is hier iets anders aan de hand. Een verklaring ligt erg voor de hand, maar zelfs dan nog klopt de markt niet.

Meer shipments naar de VRC

De eerste en makkelijkste verklaring voor de toegenomen shipments is het hamsteren van DRAM door Huawei. Die operatie is al langere tijd zichtbaar. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om zendingen vanuit bijvoorbeeld Zuid-Korea naar de VRC. Ook voorraden vanuit Europa zijn naar de VRC gestuurd. Om die lege schapruimte hier te vullen zijn er extra bestellingen geplaatst.

Trendforce schrijft daar verder niet over, maar er zijn indicaties dat ook andere bedrijven in de VRC componenten hamsteren.

Verkeerde prijsontwikkeling

De toename van shipments zou eigenlijk hebben moeten leiden tot ten minste stabiele prijzen, maar eerder zelfs stijgende prijzen. Dat die beperkt is gebleven tot een plus van 2 procent is geen goed signaal. De shipments betreffen alle gangbare DRAM soorten, maar ook de nieuwe DDR5 met hoge stukprijs. Als die mix marginaal hogere prijzen vertoont duidt dat op een verkeerde prijsontwikkeling.

Hier is in ieder geval zichtbaar dat de vraagzijde de markt bepaalt en niet het aanbod. Als het mondiaal opkopen van voorraden door Huawei niet zou hebben plaatsgevonden was er ongetwijfeld een echte prijsdaling opgetreden.

DRAM Dumping

Een overaanbod aan productiekant lijkt nog steeds een valide verklaring te zijn voor de huidige prijsdruk. Fabrikanten proberen tegen steeds geringere marges het marktaandeel vast te houden, terwijl de vraag niet snel toeneemt. De toename van shipments is dan ook misschien eerder een indicatie voor prijsdumping.

Detail

Trendforce DRAM Q3In de cijfers die Trendforce heeft verspreid zit ook nog een punt dat makkelijk over het hoofd wordt gezien. Gerapporteerd zijn alleen de shipments en cijfers van de bekende fabrikanten. De categorie others is niet verder beschreven. Waarschijnlijk omdat deze  slechts 1,3 procent marktaandeel hebben. Er is echter niemand die kan vertellen of daarmee ook alle DRAM faciliteiten in de VRC zijn meegeteld.

Share