micron tech

Micron verlaagt productie DRAM en NAND wafers met 20 procent

Het bericht dat Micron de productie van wafers voor DRAM en NAND per direct met 20 procent verlaagt is niet goed ontvangen door beleggers. Hoe de afnemers hier op reageren zal de komende dagen nog moeten blijken. Een dergelijke ingreep zegt veel over de vraaguitval en het gebrek aan vertrouwen voor de komende periode.

Wafers zijn de basis voor de productie van onder andere IC’s en DRAM plus NAND geheugen. Het aantal fabrikanten hiervan is beperkt. De benodigde investeringen en kennis verhinderen de komst van veel nieuwe toetreders. Als er wordt gesproken over het subsidiëren of aantrekken van nieuwe chipsfabrieken gaat het ook over dit soort faciliteiten.

Vraag en Aanbod

Al enige tijd is er een probleem met de chipsindustrie. De korte verklaring is dat vraag en aanbod totaal afwijken van de afgelopen decennia. Chips waar vraag naar is worden te weinig geleverd en waar voldoende aanbod van kan op weinig vraag rekenen. De wafers die nodig zijn voor chips zijn namelijk per type product verschillend. Het is dus geen basisproduct of halffabricaat dat voor meerdere doelen kan worden ingezet.

Nuancering

Nu wordt dus hard aan de rem getrokken. Micron laat de output van wafers voor DRAM en NAND chips met een vijfde dalen. De marktvraag van dat soort chips is dus gering. Tegelijk zegt deze stap nadrukkelijk niet dat de vraag naar alle chips is afgenomen. Toch lijkt die nuancering verhaal geen rol te spelen bij de reactie van beleggers op het besluit van Micron de productie aan te pakken. Het aandeel daalde met bijna 6 procent.

Onvergelijkbaar

Een andere nuancering kan zijn dat het schrappen van capaciteit het mogelijk moet maken de prijsval te stoppen. Als onderbouwing daarvan wordt gewezen naar de eerdere golfbewegingen die de sector kenmerken. Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij deze vergelijking. Omvang en reden van de vraagdaling zijn namelijk niet eerder voorgekomen.

Share