HDD-800400

Negatieve Q4-2022 prognoses van chipsfabrikanten

De makers van harde schijven stellen de prognoses neerwaarts wij en de chipsfabrikanten melden een double digit daling van shipments. De markt voor DRAM en NAND betreedt onbekend terrein, dat mag duidelijk zijn. Maar zijn alle oorzaken wel bekend?

DRAM en Zuid Korea

Een week terug meldde Bloomberg dat Zuid Korea in augustus ruim 24 procent minder DRAM verscheepte. Het land is dankzij Samsung en SK Hynix verreweg de belangrijkste producent voor DRAM en NAND. Van het eerste soort is het geschatte marktaandeel 66 procent.

Twee dagen later kwam Trendforce met het bericht dat de prijzen voor DRAM het komende kwartaal nog eens met 13 tot 18 procent kunnen dalen. Vanmorgen schreef men dat bij NAND de situatie niet veel beter is. Daar houdt men rekening met een prijsdaling van 15 tot 20 procent.

Bloomberg en Trendforce noemen dezelfde oorzaken van deze historische dalingen. Het is te reduceren tot de constatering dat de vraag lager is dan het aanbod, terwijl bij de aanbieders de druk hoger wordt om maar meer te produceren.

Varkenscyclus

In het verleden heeft Storagenieuws al vaker gewezen op het verschijnsel varkenscyclus. Dat gaat er van uit dat verstoringen van de balans tussen vraag en aanbod onvermijdelijk zijn. Het duurt altijd tijd eer het aanbod de verhoogde vraag kan beantwoorden. In de tussentijd is er sprake van schaarste en hogere prijzen. Zodra het aanbod aan de vraag voldoet storten de prijzen in, omdat inherent aan de productie van NAND en DRAM er dan altijd overproductie zal zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de huidige marktontwikkelingen niet alleen te verklaren zijn door deze cyclus. Dat model is namelijk gebaseerd op een economie die maar beperkt ontwricht is. Na twee jaren pandemie kan iedereen zien dat totaal andere factoren vraag en aanbod verstoren. Lockdowns kwamen voorheen in geen enkel economisch model voor, net als een verstoorde werking van de supply chain en oorlog.

Aantallen of waarde?

Deze drie genoemde omstandigheden helpen de daling in shipments goed te verklaren. Tel daarbij de recessie en iedereen snapt dat de vraag ongekend gering moet zijn. Daar zit altijd een addertje onder het gras, want IT shipments worden vaak gelinkt aan waarde en niet aan aantallen. Als chips duurder worden is de exportwaarde hoger. De cijfers voor shipments nemen dan ook toe. Bij een prijsdaling af fabriek worden die waardes lager.

Maar in dit geval is er een externe indicatie voor de lagere shipments. De prijzen voor gevulde containers van de Chinese havens naar de Amerikaanse of Europese havens zijn na de enorme prijsstijgingen in 2021 de afgelopen periode hard gedaald. Voor tal van bestemmingen is de vraagprijs voor dit transport nu gelijk aan het mid-2019 niveau. Dat kan alleen als de vraag naar transport veel geringer is.

Verdwenen inkoopvolume

Veel journalisten en analisten laten het bij dit betoog over minder vraag en te veel aanbod om de prijsdalingen te verklaren. Zij wijzen niet op een andere oorzaak van de wegval van vraag. Er is namelijk een partij die praktisch van de markt verdwenen is en die voorheen goed was voor een onvoorstelbaar groot inkoopvolume. Dat Chinese bedrijf kan misschien nog wel DRAM en NAND mogen kopen, maar zonder toegang tot de moderne CPUs heeft dat weinig zin. Die zelfde onderneming heeft op ongekende schaal componenten ingekocht. Dat was een van de redenen van een hoge vraag. Een vraag die plotsklaps ophield zodra het handelsverbod van kracht werd.

Die vraaguitval is door geen enkele concurrent overgenomen, want min of meer tegelijk is de markt tot stilstand gekomen. Chipsfabrikanten hebben er geen belang bij deze factor te benoemen, terwijl het wel zou helpen de huidige negatieve prognoses beter te verklaren.

Share