NIdec-2021cijfers

Nidec leverde 2021 249 miljoen HDD motoren – dat is slecht nieuws

Nidec is de grootste leverancier van HDD motoren. Het Japanse bedrijf kon in 2021 249 miljoen stuks verschepen. Dat is minder dan het eerste Covid-19 jaar 2020 en zegt veel over de krimp van de HDD markt.

Om de HDD markt te kunnen is meer nodig dan de cijfers van de drie enige producenten van de eindproducten. Seagate, Toshiba en Western Digital zijn beursgenoteerd en daardoor verplicht het nodige te rapporteren. De cijfers waarmee externe analisten zwaaien geven vaak een omvang met een marge van enkele procentpunten aan. Daardoor is het mogelijk in te schatten hoe het trio zich onderling verhoudt.

De twee sets met cijfers die op basis van bovenstaande beschikbaar zijn hebben nadelen. De verscheepte aantallen of capaciteiten zeggen bijvorobeeld niets over de voorraden die de fabrikanten aanhouden. Daarvoor is het nodig naar de cijfers van toeleveranciers als Nidec te kijken.

Minder shipments

Dat bedrijf heeft het afgelopen jaar 8 miljoen motoren minder verscheept dan in 2020. Dat is eigenaardig. De lockdowns in de eerste helft van 2020 waren veel omvangrijker dan in het hele jaar 2021. Als er dan minder is verscheept moeten er andere oorzaken zijn dan fabrieken die zijn stilgelegd.

Wat is het probleem?

Voor de hand ligt het te wijzen naar logistieke problemen, waarvoor ook de term supply chain veel wordt gebruikt. Andere reden kan zijn een natuurlijke daling van de aantallen omdat de capaciteit per HDD steeds groter wordt en er dus minder van nodig zijn. Tenslotte kan er nog sprake zijn van verdringing door SSD’s.

Verdringing

Om met dat laatste te beginnen, er is geen enkel bewijs te vinden dat de verdringing door SSD’s het afgelopen jaar is toegenomen. Met andere woorden, bij een markt die ongeveer gelijk groeit is daarmee de krimp van verscheepte HDD motoren door Nidec niet te verklaren.

Capaciteit

Nidec 2021 marge en aantallenIs er dan minder vraag omdat de schijven groter worden? Die suggestie kan alleen kloppen als de behoefte aan capaciteit niet groeit. Dat staat haaks op alle andere indicaties. Dus die verklaring is vooralsnog niet bruikbaar.

Supply chain

Dan rest als enige oorzaak van de daling de supply chain. Nidec kan minder leveren, niet omdat de vraag hard achteruit is gegaan. De afnemers moeten langer wachten op de onderdelen, misschien omdat de doorlooptijd voor producten van Nidec is toegenomen. Afnemers kunnen ook de bestellingen bij Nidec vertragen omdat zij zelf ook weer wachten op andere onderdelen.

Marge

Bijzonder aan de situatie is wel dat Nidec de marge op deze producten fors ziet afnemen. Het staat haaks op de cijfers van Samsung, Micron en consorten die flash geheugen leveren. Ook daarom is wat Nidec laat zien over trends bij HDD motoren slecht nieuws.

Share