Nog eens over het omslagpunt waarop de SSD goedkoper is dan een HDD

      Comments Off on Nog eens over het omslagpunt waarop de SSD goedkoper is dan een HDD

storagenieuws500500Storage Nieuws heeft ook dit jaar al geschreven over het omslagpunt van de SSD en de HDD. Net als voorgaande keren zijn bij die calculaties en voorspellingen vraagtekens gezet. Er is nu bij de Engelse vakcollega een post over het onderwerp verschenen met een andere insteek.

Omslagpunt kosten

De meeste artikelen die de voordelen van SSDs ten opzichte van HDDs als onderwerp hebben kijken naar de kosten. Schijnbaar is de SSD nu nog 5x duurder is per TB dan een HDD als naar de TCO wordt gekeken. TCO is aanschafprijs, onderhoud, software licenties en het energieverbruik.

Die eerste kosten zijn makkelijk te achterhalen. Energieverbruik is echter al een stuk lastiger. Waarschijnlijk gaan de meest vergelijkingen uit van de opgegeven waarden. Maar dat zegt niet over het verbruik in de praktijk. Omdat harde schijven niet permanent worden gebruikt moet al een combinatie worden gemaakt van uren idle en onder (deel)last.

Probleem daarbij is dat een SSD tot ander gebruik uitnodigt omdat door de hogere lees en schrijf performance. Het aantal idle uren kan daarom wel eens flink lager uitvallen. Nog nooit is er een vergelijking gepubliceerd die hiermee rekening houdt.

Ook software bepalend voor omslagpunt

Het eerder genoemde Engelse artikel noemt nog een interessante factor die bij het omslagpunt moet worden meegenomen. Dat is de software die wordt gebruikt. Software die geoptimaliseerd is voor een array vol HDDs kan daar tot een hogere levensduur en lagere energiekosten leiden. Het leidt ook tot een hogere output dan een AFA waarbij niet alles goed op elkaar is afgestemd. De opmerking dat appels met peren worden vergeleken wordt niet voor niets gemaakt.

Nog een keer de kosten

Tenslotte maakt het artikel ook nog melding van het prijsverschil tussen SSD en HDD. De auteur claimt dat over de jaren daar weinig is veranderd. Een SSD blijft per GB of TB 9x duurder dan een HDD. Dat is een pittige uitspraak. Een die totaal niet in lijn is met andere berichten over een prijsdaling voor SSD capaciteiten.

Het idee dat het eenvoudig is het omslagpunt te bepalen waarop de SSD de HDD passeert kan echt van tafel. Er zijn te veel variabelen voor een algemene vuistregel. YMMV.

Share