Nutanix over het verlaten van de publieke clouds

      Comments Off on Nutanix over het verlaten van de publieke clouds

Nutanix heeft een paar dagen terug de “Nutanix Enterprise Cloud Index 2019” online gezet. De scope is cloud, niet specifiek storage. Toch is het een ook voor het bijsturen van een storage strategie zinvol.

 

Uit de cloud migreren

Tot de belangrijkste bevindingen in de Nutanix cloud index behoort zonder meer de score van 73%. Dat staat voor het percentage respondenten dat aangeeft workloads (applicaties) uit publieke cloud omgevingen te hebben gehaald. Deze workloads staan nu op onpremise infra. Dit laat een zeer omvangrijke terug-migratie zien. Het is een migratie van nieuwe workloads of taken, de respondenten spreken namelijk van “back” en dat kan alleen met bestaande workloads. Omdat het door VansonBourne uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op de respons van 2.650 personen uit meerdere regios, waaronder EMEA, moet hier sprake zijn van een echte global trend.

Uitdagingen verklaren de cloud trend

De laatste vraag van het onderzoek, dat 15 pagina’s beslaat kan zonder meer als verklaring voor deze trend worden gelezen. Op de vraag naar kansen en uitdagingen wordt door 60,5% aangegeven dat adequate inter-cloud veiligheid als uitdaging wordt gezien. Cloud vaardigheden wordt door 52,8% genoemd en daar volgt met 51,3% zorgen om wet- en regelgeving.

Als dat de grootste zorgen zijn is het logisch dat er zo zwaar wordt ingezet op hybride clouds. Die term biedt immers de mogelijkheid op grote schaal terug te migreren naar eigen omgevingen, waarbij de risico’s en uitdagingen als minder bedreigend worden ervaren.

Share