Over de kwartaalcijfers van Quantum

      Comments Off on Over de kwartaalcijfers van Quantum

Quantum, een bedrijf dat vooral bekend staat vanwege de tape gebaseerde oplossingen, heeft op 5 augustus aangegeven kwartaalcijfers te publiceren. Voor een beursgenoteerde organisatie is een dergelijke melding gebruikelijk. Quantum heeft dat wegens onregelmatigheden in de boekhouding echter anderhalf jaar niet meer gedaan.

 

Sinds 2015

Quantum heeft in feite de afgelopen periode onder curatele gestaan. De beurs heeft als eis gesteld dat de boekhouding vanaf 2015 zou worden gecontroleeerd. Tot die tijd was handel in het aandeel mogelijk, maar iedere belegger wist dat de koers was gebaseerd op onbetrouwbare cijfers. Dat komt tot uitdrukking de koers van het aandeel zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Uit de documentatie die afgelopen week is verschenen blijkt dat de fouten uit de afgelopen jaren zijn gevonden en hersteld. De omzetcijfers zijn fors naar beneden bijgesteld. De voorgaande directies hebben de beleggers verkeerd geïnformeerd. Of dat juridische consequenties gaat hebben is verder onbekend.

Wel bekend is dat het bedrijf uitstraalt een doorstart te maken. De website is onderhanden genomen. Met nieuwe mensen aan boord wordt gepoogd de markt voor tape beter te bedienen en met nieuwe producten nieuwe markten te betreden. Dat gebeurt tegen flink lagere kosten dan voorheen. 30% van het personeel en 3 van de 4 managers is verdwenen. Op jaarbasis wordt zo $60 tot $70 miljoen bespaard.

Marge

Die flinke ingrepen hebben zo te zien echter (nog) niet geleid tot winst of een verbetering van de marge. De laatste blijft stabiel rond de 41%, wat op zich tot zwarte cijfers zou moeten leiden, maar dat is sinds 2005 (!) niet meer voorgekomen.

Hoe Quantum dan wel een gezond(er) bedrijf wil worden? Het tape specialist zal zich meer en met nieuwe producten gaan richten op nieuwe doelgroepen “Physical and software enhancements to tape library products aimed at the hyperscaler and cloud market”. Verder word het Flash portfolio uitgebreid met AFA systemen. Storage van videobeelden uit bewakingssystemen plus de bewerking daarvan krijgt ook meer aandacht.

Kanttekening

Meer focus op de hyperscaler en cloudmarkt lijkt een goede stap. Bij de twee andere doelgroepen zijn echter de volgende kanttekeningen te plaatsen.

  • De AFA markt is niet per se een gezonde, tenzij Quantum daarin een niche kan verdedigen.
  • Videobeelden is dan weer een mondiale groeimarkt die de nodige kansen biedt. Het is daarbij ook een markt met forse concurrentie over de volle breedte.
  • Cameraproducenten bieden storage en software. Daarnaast is er een groot aanbod van cloudbased oplossingen.

Of de volgende kwartaalcijfers van Quantum beter zijn dan deze blijft daarom ongewis.

Share